Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu hittar studenterna till SLU - ökning sedan 2005!

SLU är det enda svenska universitet som under 2006 har haft fler antal sökande studenter än föregående år. Jämfört med övriga universitet och högskolor har SLU ökat antalet studenter som sökt till höstterminen med två procent. Endast tre högskolor och ett universitet har i år haft en positiv utveckling av antalet sökande. Två procent för SLU kan tyckas vara en blygsam siffra, men den ska jämföras med att de flesta universitet och högskolor har tappat jämfört med tidigare år. Största minskningen har Högskolan på Gotland haft med 31 procent. Bland universiteten har Mittuniversitetet minskat med 22 procent. En stor andel av de sökande till SLU, cirka 65 procent, har sökt till de fem djurrelaterade programmen. Motsvarande siffra var 60 procent för 2005. Mest sökta programmet vid SLU är i år djursjukvårdare. 473 personer har sökt till 40 utbildningsplatser, vilket är 11,8 sökande per plats. Veterinärprogrammet har som vanligt lockat ett stort antal sökande, 10,9 sökande per plats, vilket innebär 894 sökande till 82 platser. Det har även varit bra tillströmning till utbildningsprogram som har tydlig yrkesprofil såsom landskapsarkitekt, trädgårdsingenjör, jägmästare och skogsmästare. Det finns dock fortfarande program vid SLU som har alltför få sökande, som miljöövervakning och naturresursprogrammet. - Vi är naturligtvis mycket glada och nöjda med årets siffror, men det är viktigt att fortsätta arbetet med att profilera SLU och marknadsföra våra utbildningar. Fortfarande finns ett antal program med svagt sökandetryck, till exempel hortonom, miljöövervakning och naturresurs, säger Kjell-Arne Nilsson, ansvarig för rekryteringsarbetet vid SLU. Totalt var det 109 558 personer som i år sökte till högskolestudier, vilket är en minskning med nio procent jämför med året innan. Årets antal sökande är den lägsta siffran sedan mitten av 1990-talet. Flest sökande totalt har Göteborgs universitet, följt av Lund, Linköping och Uppsala, men trots många sökande har samtliga dessa färre än föregående år. Göteborg minskade till exempel med 14 procent och Lund med 16 procent. För mer information, kontakta Kjell-Arne Nilsson 018-67 23 02

Ämnen

Regioner

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.