Gå direkt till innehåll
Ny bok som ger argument för att planera i samverkan med naturen och som inspirerar till nytänkande.
Ny bok som ger argument för att planera i samverkan med naturen och som inspirerar till nytänkande.

Pressmeddelande -

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Pressmeddelande
Ny bok:
Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Tankesmedjan Moviums nya bok handlar om att samarbeta med naturen för goda livsmiljöer. Här finns argumenten för att arbeta med urban grönska och inspiration till nytänkande.

Ekosystemtjänster uppmärksammas alltmer som ett viktigt inslag för en hållbar utveckling av städer och samhällen. Dessa handlar inte bara om ett miljö- och biodiversitetsperspektiv, utan också om hur ekosystemen bidrar till människans livsmiljö och stadens attraktivitet, samt de praktiska och rekreativa nyttor som befintlig och anlagd natur kan skapa i den byggda miljön.


På Naturvårdsverkets initiativ
Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer
har tillkommit på initiativ från Naturvårdsverket, som också delvis har finansierat boken. Arbetet har sammanfallit med ett opinionsbildande projekt, lett av Tankesmedjan Movium och finansierat av Vinnova, kallat Påverkansplattform för urbana ekosystemtjänster.

Båda dessa aktiviteter har efterfrågat kartläggning av nuläget och redovisningar av lärande exempel, varför vi har valt att arbeta integrerat med aktiviteterna. I rapporten kombineras generella reflektioner med konkreta exempel och lärdomar hämtas från såväl praktik som akademi.

Reflexioner och konkreta exempel
Boken varvar reflektioner med konkreta exempel, stärker argumentationen för urban grönska och inspirerar till nytänkande. Den riktar sig till alla som arbetar med planering, projektering och förvaltning av urbana miljöer, och är ett bra sätt för nämnder, beslutsfattare och chefer att få bättre förståelse för vilka möjligheter som finns i dessa miljöer.


Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer
ISBN: 978-91-576-9593-2
Tankesmedjan Movium, SLU, Stad & Land nr 188, 2019

Recensionsexemplar
För beställning av recensionsexemplar och mer information, kontakta: fredrik.jergmo@slu.se


Ämnen

Taggar

Presskontakt

Hanna Bäckström

Presskontakt kommunikatör 018-673501
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Presskontakt Kommunikatör SLU Alnarp 040-415004
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt kommunikatör SLU Meny, SLU RådNu 070-359 71 93
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium