Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sinande olja väcker stora frågor

VAD BETYDER EN KOMMANDE KNAPPHET PÅ OLJA? För världen? För Sverige? För den gröna sektorn? - Hur bygger vi beredskap när framtidsbilderna går isär? - Vilka är frågorna vi behöver ställa oss? Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) håller den 24-25 april 2006 konferens på detta tema. De 105 deltagarna på konferensen representerar många delar av samhället. Bland deltagarna finns t ex näringslivschefer, studenter, partisekreterare, forskningsledare, departementssekreterare, näringslivsanalytiker, samhällsvetare, lantbrukare, diplomater, kommunikatörer, direktörer… alla med vitt skilda ingångar till temat för dagen men med en förenande vilja att vara med och bygga beredskap inför en kommande oljeknapphet. Konferensen pågår i en och en halv dag i form av ett ”Öppet Forum”, en deltagarstyrd mötesform som är utformad för att hantera komplexa frågor som berör många människor, där lösningarna inte är på förhand givna, när engagemanget för att hitta lösningar är stort, och tiden är knapp. Inför konferensen har SLU och KSLA tagit fram en underlagsrapport med titeln ”Efter oljetoppen – Hur bygger vi beredskap när framtidsbilderna går isär?” I rapporten framkommer bland annat att möjligheten att ersätta dagens oljekonsumtion med förnybara alternativ från skogs- och jordbruk är begränsad. Rapporten sätter oljan i ett vidare samhälleligt sammanhang och synar två framtidsbilder i sömmarna, en ”teknikoptimistisk” och en ”teknikskeptisk”. Syftet med rapporten är att visa på samband och risker samt väcka frågor och ge handlingsberedskap. Presskonferens hålls den 25 april kl. 12.45 på Högloftet, Skansen med möjlighet att ställa frågor till en representativ samling av deltagare. Efteråt bjuder vi på lunch på Solliden. Anmälan till helle.rosencrantz@ksla.se Kontaktpersoner: Ulrika Geber (SLU), 0706397557 Karin Höök (KSLA), 0702802825

Ämnen

Regioner

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Relaterade event

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.