Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skogskonferensen 25-26 nov: Lövskogen i nytt ljus

Skogskonferensen: Lövskogen i nytt ljus - Produktion, mångfald och marknad

25-26 november, SLU i Alnarp

Välkommen till årets Skogskonferens som fokuserar på lövskogen och vilken roll den kan spela i såväl klimatfrågan som doktorns ordination för stressande människor.

Bland de 26 högintressanta föredragen finns frågor som:

Nytt klimat gynnar lövträden...

Thomas Hickler, Lunds universitet, förutspår ett helt nytt skogslandskap och Christian Nörgård Nielsen, Köpenhamns universitet, berättar om stormrisker.

...men forskare varnar för nya skador

Pia Barklund, SLU, sammanfattar skadeläget för våra lövträd och Åke Lindelöw, SLU, understryker vikten av att sprida riskerna.

Industrin ropar efter lövvirke - men de svenska skogsägarna kan inte leverera

Lotta Woxblom, SLU, talar om tillgångar och förädling av lövträ, och Susanne Johansson, Woodcraft, presenterar nya innovationer för träindustrin.

Lövskogsbruk på statens mark

Göran Persson, Sveaskog, inleder konferensen med att ge sin syn på lövskogsbruket, och Bo Larsen, Köpenhamns universitet, presenterar hur det danska statsskogsbruket bytte inriktning.

Arterna i lövskogen

Sören Wibe, SLU, kritiserar den svenska rödlistan, medan Thomas Ranius, SLU, varnar för att arter dör ut om vi inte gör något. Mikael Karlsson från Naturskyddsföreningen är moderator för detta brännande ämne.

Doktorn ordinerar lövskog

Matilda Annerstedt, leg läkare som sadlade om och blev forskare vid SLU i Alnarp, berättar om hur hon söker efter recepten i skogen. Stefan Ohlsson, Region Skåne, följer upp med hur hälsa och välfärd tas på allvar i deras skogar.

Mer info om deltagare, program och praktikaliteter:

http://www-conference.slu.se/skog2008/index.html

Kontaktperson Susanne Sjöberg, 070-602 4281

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.