Gå direkt till innehåll
Göran Nilsson tilldelas 2019 års Dalecarlicapris.
Göran Nilsson tilldelas 2019 års Dalecarlicapris.

Pressmeddelande -

​Stadsträdgårdsmästarnas Dalecarlicapris utdelat

Dalecarlicapriset 2019 tilldelas Göran Nilsson, Ängelholm

Priset delas ut årligen av Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS) till den person som genom sin gärning betyder mycket för trädgårdsyrket och dess utveckling.

Göran Nilsson är agronom och journalist med mångårig verksamhet som statskonsulent och forskningskommunikatör vid Tankesmedjan Movium, SLU. Dalecarlicapriset, som består av ett diplom och en ornäsbjörk (Betula pendula ’Dalecarlica’), överlämnades vid en ceremoni i Botaniska trädgården i Uppsala den 29 augusti i samband med FSS årliga kongress.

Juryns motivering

Årets Dalecarlicapris tilldelas statskonsulent Göran Nilsson för hans långsiktiga arbete för och tillsammans med Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare. Göran har genom året varit en aktiv deltagare på föreningens kongresser, arrangerat ett stort antal kurser och seminarier i samverkan med och för kommunala parkföreträdare. I sin roll som redaktör för Movium Fakta och Movium Direkt samt sitt engagemang i Nordic Green Space Award har han arbetat intensivt med information och kunskapsspridning till branschen. Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med detta pris tacka Göran för hans långa stöd till föreningens verksamhet och utvecklingen av kommunal parkverksamhet i Sverige.

– Det är en stor ära att bli utsedd till mottagare av Dalecarlicapriset, säger Göran Nilsson. Det känns kul och hedrande att mina insatser kring samverkan mellan akademi och praktik rönt uppskattning inom den viktiga yrkeskår som ansvarar för att värna och utveckla stadens offentliga utemiljöer.

– Ornäsbjörken kommer att få en god omvårdnad, den ska få rollen som vårdträd framför mangårdsbyggnaden till vår gamla släktgård utanför Ängelholm!

Vid ceremonin i Uppsala utdelades även FSS Kommunpris, årets mottagare blev Olofströms kommun.

För information om FSS och tidigare års mottagare av Dalecarlicapriset:

http://stadstradgardsmastare.se/

För information om Tankesmedjan Movium:

http://www.movium.slu.se/

Presskontakt: Fredrik Jergmo, 070-294 87 57, fredrik.jergmo@slu.se

Foto för publicering i samband med pressmeddelandet – Foto: Fredrik Jergmo.

Ämnen

Taggar


TANKESMEDJAN MOVIUM ARBETAR MED STADSUTVECKLINGSFRÅGOR VID SLU

Movium anser att utemiljön är en oumbärlig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer.

I utvecklingen av våra städer måste man utgå från livet i staden, det vill säga ta avstamp i stadsrum för människor. Planeringen måste se till helheten, och utgå från en miljö där allt levande – såväl människor som natur – kan leva i samklang. Stad och land samverkar, påverkar och påverkas av varandra.

Movium utvecklar idéer samt tar fram, sammanställer och sprider information, kunskap och åsikter. Vi vill vara med och påverka samhällsutvecklingen genom att driva forskningsprojekt, arrangera kurser, ge ut publikationer och delta i den offentliga debatten. 

Presskontakt

Hanna Bäckström

Presskontakt kommunikatör 018-673501
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Presskontakt Kommunikatör SLU Alnarp 040-415004
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt kommunikatör SLU Meny, SLU RådNu 070-359 71 93
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium

Relaterat material