Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

"Valolja" i kålväxter framtidens oljekälla

Valolja i kålväxter, framtidens oljekällaI hundramiljonerkronorsprojektet ICON, Industrial Crops Producing Added Value Oils for Novel Chemicals, med 55 miljoner kronor i bidrag från EU, ingår en betydande andel av världens ledande forskare inom växtoljeområdet. Projektet har 23 partner från elva olika länder och koordineras av professor Sten Stymne vid område växtförädling och bioteknik vid LTJ-fakultenen, SLU i Alnarp.

Projektet syftar till att utveckla högavkastande och hållbart odlade oljegrödor, som kan ge de rätta oljorna för användning inom den kemiska industrin och ge betydande miljöfördelar, energibesparing och ekonomisk avkastning till odlarna.

Forskarna använder den senaste gentekniken för framtagande av nya oljeväxtgrödor som inte används som föda eller fodermedel. Växterna som i första hand används, Crambe abyssinica och Brassica carinata (två olika typer av kålväxter), modifieras för att växla från att producera vanliga oljor (triglycerider) till att producera vaxestrar. Dessa är mycket mer resistenta mot höga temperaturer och höga tryck än vanliga växtoljor. Oljorna kommer att likna oljan från kaskelotvalen ("Moby Dick"). De nya kvalitéerna kommer att väsentligt öka användningen av växtbaserade oljor för tekniska ändamål.

Det vetenskapliga arbetet som SLU står för i ICON leds av professor Sten Stymne och doktor Per Hofvander vid område växtförädling och bioteknik i Alnarp. Forskningsuppgiften består i att "skräddarsy" egenskaperna hos de enzymer och gener som styr produktionen av fettalkoholer, vilka tillsammans med fettsyror utgör de komponenter som bildar vaxestrar. Deras arbete går ut på att biokemiskt karaktärisera enzymerna och att relatera struktur till funktion. Administrativt koordineras hela projektet från SLU i Alnarp, av dr Knut Wålstedt.

Kontaktpersoner:
Knut Wålstedt, projektadministratör, 040-41 55 48, Knut.Walstedt@ltj.slu.se,
Per Hofvander, forskare, 040-41 53 17, Per.Hofvander@ltj.slu.se
Sten Stymne, projektkoordinator, 040-41 55 43, Sten.Stymne@ltj.slu.se.

Mer information projektet på http://icon.slu.se/ICON

Ämnen

Regioner

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.