Gå direkt till innehåll
Vietnamesiska köttdjur växer bra på närodlat foder

Pressmeddelande -

Vietnamesiska köttdjur växer bra på närodlat foder

Rishalm, kassava och proteinrika löv från buskar kan vara basen för en framgångsrik uppfödning av köttdjur i Vietnam. Det visar Chu Manh Thang i en avhandling från SLU. Fodret kan odlas lokalt och behöver inte kompletteras med inköpt kraftfoder.

I Vietnam, där 60 procent av landets 86 millioner invånare är lantbrukare, satsas det stort på utvecklingsprogram för landsbygden. Produktionen av mjölk och kött har mer än fördubblats under den senaste 10-årsperioden, och nötkreatur är en viktig inkomstkälla för småbrukare.

Chu Manh Thang har i sitt doktorsarbete vid SLU undersökt möjligheterna för små lantbruk att utfodra växande köttdjur med närodlat foder. De djur han använde var korsningar mellan en lokal nötkreatursras och zebu-kor.

Basen i uppfödningen är rishalm, som det finns gott om, och halmen behandlas med urea för att bli mer lättsmält. Vid sidan av halmen utfodrade Chu Manh Thang djuren med olika tillskottsfoder. Vad han använde var olika produkter från kassava, såväl rot som blad, kompletterade med proteinrika löv från olika kvävefixerande tropiska buskar. Lövverket kunde, helt eller delvis, ersätta soja i foderstaten.

Tillskott av dessa foder i olika blandningar ökade djurens tillväxt. Laboratorieundersökningar visade att kassava och baljväxter fungerar bra tillsammans i foder – kassavamjöl förbättrade t.ex. baljväxternas nedbrytning och omsättning. Kassava innehåller dock giftiga ämnen (cyanider) och buskarna innehåller tanniner, så djuren kan behöva extra energi för att kompensera för detta.

Slutsatsen är att rishalm, kassavaprodukter och proteinrika blad kan vara grunden för en framgångsrik uppfödning av köttdjur i Vietnam. Dessa foder odlas av de flesta lantbrukare och nötkreaturen kan ge ett viktigt inkomsttillskott på marginalen.

Chu Manh Thang har arbetat inom det Sida-stödda MEKARN-programmet, där SLU:s institution för husdjurens utfodring och vård samarbetar med länder i Sydostasien. Målet är utveckling av småskalig djurproduktion baserad på lokala resurser och detta stöds genom högre utbildning för studenter från de berörda länderna. All forskning utförs i hemlandet – studenterna är bara i Sverige för att gå kurser och för att skriva.

----------------------------------------------------

MSc Chu Manh Thang, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, försvarar sin avhandling Beef production based on cassava products and legume foliage in Vietnam.

Tid: Fredag den 7 maj 2010, kl. 09.15
Plats: Sal O, Undervisningshuset, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Associate professor Hanne H. Hansen, Köpenhamns universitet, Danmark

Mer information: Jan Bertilsson (handledare), tel. 018-67 16 45, Jan.Bertilsson@huv.slu.se

Länk till pdf med den fullständiga avhandlingen:
http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002255/

Pressbilder (får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf ska anges):

¤ Chu Manh Thang. Foto: Chu Manh Thang 
¤ Kollage. Kassavablad syns uppe till vänster och i samodling med bönor nere till vänster. Till höger ett av djuren i försöket. Foto: Chu Manh Thang 

Detta och övriga pressmeddelanden från SLU: http://www.slu.se/page.cfm?page=102

Ämnen

Kategorier

Kontakter

David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.