Gå direkt till innehåll

Ämnen: Friluftsliv

Foto på tussilago: Gert Olsson/Scandinav

Vårkollen – medborgarforskning avslöjar effekter av ett förändrat klimat

Vintern har varit nyckfull, med flera snöperioder och varmt däremellan. Svenska Botaniska Föreningen och SLU tar nu hjälp av allmänheten för att ta reda på hur växterna har reagerat just denna vår, för att få koll på klimatförändringarnas inverkan på dem. Alla som vill bidra uppmanas att kolla upp en handfull vårtecken under valborgshelgen (30 april–1 maj) och rapportera in dessa till Vårkollen.

Ljungsjöarna i Jämtland – en av de platser där näringsvävar i fjällsjöar har undersökts. Foto: Jenny L. Nilsson

Bottensediment avslöjar hur livet i fjällsjöar påverkas av ett varmare klimat

Spåren av det allt varmare klimatet är särskilt tydliga i fjällvärlden. Grönskan breder ut sig över tidigare bar mark, och samtidigt blir fjällsjöarna mer näringsfattiga. Klimatförändringar verkar däremot inte förändra näringsvävarna i sjön i samma grad. Det visar en avhandling från SLU som bygger på analyser av de bottensediment som har avlagrats i sjöarna, samt nutida miljöövervakningsdata.

Göktyta. Foto: Carl Hawker (Macaulay Library ML176000781)

Därför gillar de flesta hackspettar sött, utom de myrälskande göktytorna

Många däggdjur är gottegrisar, men fåglarna förlorade förmågan att uppfatta sötma under evolutionen. Vi vet att kolibrier och sångfåglar har återutvecklat smakceller som uppfattar socker, men det har varit oklart hur det är med andra fåglar. Nu visar en studie att även hackspettar har återfått sötsuget, men att göktytor, hackspettar som främst äter myror, återigen har tappat denna förmåga.

Foto på Sveriges nationalblomma: liten blåklocka. Foto: iStock.com/ITkach

”Försommarkollen” ska visa om nationaldagens blomprakt har förändrats av klimatet

På världsmiljödagen och nationaldagen kan folk runt om i landet rapportera in hur långt blomningen har framskridit hos några vanliga växter. Kampanjen är, likt den tidigare "Vårkollen", till för att visa hur årets väder har påverkat några av våra vanligaste blommor och om det skiljer sig från när blomningen skedde förr i tiden, på grund av klimatförändringar. Men nu handlar det om försommarblommor

Bildtext: Gulafebernmygga som suger blod från en människa. Foto: Rickard Ignell

Mygghjärnans sätt att förnimma det unika i människans doft har avslöjats

Gulafebernmyggan, som kan sprida en rad allvarliga sjukdomar, finns i en form där honan är helt inriktad på människoblod. Nu har forskare från Princeton University, med hjälp av SLU, visat hur mygghjärnan kan urskilja människodoft i det hopkok av olika djurdofter som kan finnas i omgivningen. Forskarna hoppas att kunskapen ska bana väg för nya sätt att minska förekomsten av myggspridda sjukdomar.

Foto på tussilago: Gert Olsson/Scandinav

Vårkollen – hjälp forskarna att hålla koll på klimatförändringar där du bor

Efter en ett rejält bakslag i vårvädret, ända ner i sydligaste Sverige, har värmen kommit tillbaka. Att vårvädret är nyckfullt är vi vana vid, men det gör det också svårt att avgöra om våren faktiskt är tidig eller sen i år. Nu uppmanar forskare allmänheten att kolla upp en handfull vårtecken under valborgshelgen (30 april–1 maj) och sedan rapportera in dessa till Vårkollen.

Visa mer

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.