Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hållbarhetsfrågor/CSR

Naturvårdspriset 2023 till två orädda och mycket kunniga skogsbiologer

Naturvårdspriset 2023 till två orädda och mycket kunniga skogsbiologer

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2023 går till två orädda och mycket kunniga skogsbiologer: Sebastian Kirppu, urskogens främsta beskyddare och Johan Nitare, fader till nyckelbiotopsinventeringen. De har båda vigt sina liv åt att ge naturen ett ansikte, en röst och inte minst ett eget värde. Prisutdelningen sker på Ultuna campus i Uppsala, i samband med Flora- och faunavårdskonferensen 26 april.

Forskarlaget framför en samlingslokal. Dessa byggnader är vanliga i vietnamesiska byar och erbjöd ofta en skuggig plats för projektmöten. Foto: Manuel Asbach / ZALF

Jämlika löner gjorde bevarandet av biologisk mångfald mer effektivt i biståndsprojekt

Att betala människor i låginkomstländer för att hjälpa till är ett allt populärare sätt att bevara biologisk mångfald. Forskare från ZALF i Tyskland och SLU har undersökt hur lönesättningen påverkade effektiviteten i ett sådant projekt i Vietnam. Studien visar att det var viktigt att följa lokala rättvisenormer, i form av jämlika löner. Den visar också att kvinnorna arbetade hårdare.

Inbjudan till konferens 17 oktober 2018: Biologisk mångfald och samhällsutveckling – Nya vägar framåt?

Vår tids stora globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. 2018 presenterar IPBES fem rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt. Vad betyder detta för det fortsatta arbetet med biologisk mångfald i Sverige? Det ska vi diskutera på Mångfaldskonferensen 2018 som äger rum den 17 oktober.

Visa mer

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.