Gå direkt till innehåll

Ämnen: Sjukdomar

Bildtext: Gulafebernmygga som suger blod från en människa. Foto: Rickard Ignell

Mygghjärnans sätt att förnimma det unika i människans doft har avslöjats

Gulafebernmyggan, som kan sprida en rad allvarliga sjukdomar, finns i en form där honan är helt inriktad på människoblod. Nu har forskare från Princeton University, med hjälp av SLU, visat hur mygghjärnan kan urskilja människodoft i det hopkok av olika djurdofter som kan finnas i omgivningen. Forskarna hoppas att kunskapen ska bana väg för nya sätt att minska förekomsten av myggspridda sjukdomar.

Pärluggla med skogssork. Fotograf: Patrik Olofsson

Tidig harpestprognos med hjälp av infekterade djur fångade av pärlugglor

Utbrott av harpest upptäcks ofta först när människor insjuknar. Då är det ofta för sent att försöka begränsa smittspridningen eller förvarna sjukvården. En smart lösning skulle kunna vara att utveckla tidiga prognoser som bygger på smittade djur som fångas och lagras av pärlugglor under häckningen. Det hoppas ett forskarlag som har visat att pärlugglan gärna inriktar sig på just smittade djur.

I Alnarps rehabiliteringsträdgård genomförs forskning och metodutveckling i samverkan med landsting, myndigheter och forskare vid andra universitet. Foto: Marianne Persson

Region Skåne ger medel till studie med cancerpatienter i Alnarps rehabiliteringsträdgård

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne avsätter 500 000 kronor till Alnarps rehabiliteringsträdgård för en förberedande studie av rehabilitering av personer som lever med cancer. SLU-forskarna vill undersöka om vistelse i rehabiliteringsträdgården kan ge patientgruppen en snabbare väg tillbaka till arbetslivet, samt en metod att hantera psykiska svårigheter som uppstår vid cancersjukdom.

I Alnarps rehabträdgård forskas på naturens effekter på hälsa och välbefinnande. Foto: Marianne Persson

IPPS 2018 - naturbaserade insatser för hälsa och välbefinnande

Naturen som hälsofrämjande resurs – välkomna till IPPS 2018, ett internationellt symposium om hur naturen kan påverka människans hälsa och välbefinnande. Den 11-13 oktober samlas forskare, utövare, pedagoger, vårdgivare och politiker i ett tvärvetenskapligt möte på Malmö Live i centrala Malmö. Det är det 14:e International People Plant Symposium som nu för första gången äger rum i Norden.

Visa mer

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.