Gå direkt till innehåll

Kategorier: miljöanalys

Naturvårdspriset 2023 till två orädda och mycket kunniga skogsbiologer

Naturvårdspriset 2023 till två orädda och mycket kunniga skogsbiologer

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2023 går till två orädda och mycket kunniga skogsbiologer: Sebastian Kirppu, urskogens främsta beskyddare och Johan Nitare, fader till nyckelbiotopsinventeringen. De har båda vigt sina liv åt att ge naturen ett ansikte, en röst och inte minst ett eget värde. Prisutdelningen sker på Ultuna campus i Uppsala, i samband med Flora- och faunavårdskonferensen 26 april.

Rekordår för puckellaxen lyfter behovet av utökad övervakning

Rekordår för puckellaxen lyfter behovet av utökad övervakning

Den främmande fiskarten puckellax ökar kraftig i antal i norra Atlanten, särskilt i norra Norge. Förra året rapporterades mer än 200 000 individer i älvar och kustområden i hela Norge. I Sverige observerades under 2021 den högsta siffran hittills; totalt 70 puckellaxar. Sammanställningen över artens utbredning i Sverige har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Ecology and Evolution.

Foto på Sveriges nationalblomma: liten blåklocka. Foto: iStock.com/ITkach

Fler fick uppleva nationaldagens blomprakt i år, visar ”Försommarkollen”

Rapporterna från "Försommarkollen" visar att blommorna blommar i större delar av landet vid den här tiden, än vad de gjorde förr i tiden. Medborgarforskningsprojektet visar hur klimatförändringarna har påverkat några av våra vanligaste blommor genom jämföra med när blomningen skedde förr i tiden. Bakom Försommarkollen står Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska Botaniska Föreningen.

Visa mer

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.