Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenska folkets lösning på alkoholsmugglingen: Sänkt skatt på öl och vin plus strängare straff för kriminella

- Två tredjedelar av alla svenskar tycker det är viktigt att sänka ölskatten för att komma till rätta med den växande kriminaliteten och illegala handeln med öl. - Över 80% vill ha strängare straff för yrkeskriminella som smugglar, men inte för privatpersoner som smugglar. Då säger en majoritet nej. - En stor majoritet vill i första hand sänka skatten på vin eller öl, om man ska välja mellan olika alkoholslag. Bara 17% vill i första hand sänka spritskatten. - 60% är beredda att köpa alkohol av vänner som handlat utomlands, något som enligt lagen räknas som smuggling. Det visar en Temo-undersökning om allmänhetens syn på alkoholpolitiken som genomförts på uppdrag av Svenska Bryggareföreningen. Undersökningen baseras på ett basurval med den svenska allmänheten 18 år och äldre, kompletterat med fördjupningsurval bland de mindre partiernas väljare. Totalt har 1.369 personer intervjuats. - Genom tilläggsurvalen ger undersökningen en tydlig bild av olika väljargruppers inställning, säger Arne Modig på Temo som ansvarar för undersökningen. Genom de tydliga utslagen i många av svaren råder ingen tvekan om att vi fångat svenska folkets uppfattningar. Inom samtliga partier utom miljöpartiet tycker en klar majoritet det är viktigt att sänka ölskatten för att komma till rätta med kriminaliteten. Även i traditionella nej-partier som (v) och (kd) stöder en majoritet tanken på sänkning. En stor majoritet inom samtliga partier vill också satsa på utökade tullkontroller. Verkligheten är ju samtidigt att tullen rustats ner de senaste åren. När intervjupersonerna ombeds välja vilken alkoholskatt som är viktigast att sänka är det lågalkoholalternativen vin och öl som får det klart starkaste stödet, med 41% respektive 30%. Inte fler än 17% vill i första hand sänka skatten på sprit. Samtliga partiers sympatisörer vill i sista hand sänka skatten på sprit. Även bland (s)-sympatisörerna, trots deras partilednings starka argumentation för att det är spritskatten som bör komma först. Sett som en fråga mellan de två politiska blocken är fördelningen väldigt lika. När det gäller att själv köpa smugglad alkohol skiljer sig attityderna kraftigt beroende på vem säljaren är. Hela 60% är beredda att köpa av vänner som handlat utomlands. Eftersom det klassas som smuggling i lagen, kan konstateras att majoriteten svenskar är beredda att begå brott för att komma över billig alkohol. Om än på ett sätt som i allmänhetens rättsmedvetande uppenbart inte längre betraktas som kriminellt. Fortfarande när det gäller ”bekanta” kan 43% tänka sig att handla smugglad alkohol av dem, medan andelen sjunker till 12% när det handlar om personer du inte känner”. Är det där gränsen går för vad som är kriminellt, enligt mångas uppfattning? Mest ”liberala” att kliva över tröskeln och handla smugglad alkohol är (v)- och (m)-sympatisörerna. Minst benägna är (c)- och (kd)-väljarna. Om man ställer frågan om sänkning av alkoholskatterna eller ej, utan koppling till den växande illegala handeln, svarar 50% att man vill sänka skatten på vin, 48% på öl och 41% på sprit. Här finns en klar skillnad mellan de politiska blocken, 55% av de borgerliga väljarna vill sänka ölskatten mot 39% av de tre majoritetspartiernas väljare. Flertalet av övriga intervjupersoner, som angivit en åsikt i frågan, vill hålla skatterna oförändrade. Det finns en bred enighet hos svenska folket om att det är viktigt (82%) att politikerna engagerar sig i frågor som rör ”alkoholpolitik, d.v.s priser, skatter, konsumtion och försäljning”. Bland alla partiers väljare menar en stor majoritet på 75% eller högre att detta är mycket eller ganska viktigt. Trots det finns frågan knappt på den politiska agendan idag. På frågan om politikerna i ”ditt” parti (det parti man sympatiserar mest med) tar ett tillräckligt stort ansvar i dessa frågor svarar bara två av tio intervjuade ”ja, absolut”. Många är osäkra på den här frågan och hela 43% av samtliga svarar ”kanske”. Enigheten är således långt ifrån lika stor om att politikerna verkligen tar det ansvar de borde. - Undersökningen visar att svenska folket vill ha upp alkoholpolitiken på den politiska dagordningen, säger Paul Bergqvist, ordförande i Svenska Bryggareföreningen. Den visar också att man efterlyser åtgärder för att komma till rätta med den växande smugglingen och illegala handeln. - Statsministerns förslag att bara sänka spritskatten får också kalla handen. Svenska folket visar tydligt att man i första hand vill ha sänkt skatt på lågalkoholalternativen vin och öl. Det måste ansvariga politiker lyssna på. För ytterligare information kontakta: Peter Mattsson, Svenska Bryggareföreningen, mobiltfn: 0703-47 38 46 eller Göran Orre, Carlsberg Sverige, mobiltfn: 073-944 75 06 För ytterligare information: Svenska Bryggareföreningen: Peter Mattsson, VD, tel 08-522 535 10, 070-347 3846. Synovate Temo: Arne Modig, undersökningsledare, tel 08-522 330 05, 073-950 3005.

Ämnen


www.sverigesbryggerier.se

Sveriges Bryggerier är Svenska Bryggareföreningen och vi har representerat den svenska bryggerinäringen sedan 1885. Våra medlemmar producerar öl, cider, läsk och vatten. Tillsammans verkar vi för en livskraftig bryggerinäring som växer på ett framgångsrikt, hållbart och ansvarsfullt sätt. I styrelsen för Sveriges Bryggerier sitter vd för Carlsberg, Dugges, Krönleins, Spendrups, Åbro, Kopparbergs och Coca-Cola.

Kontakter

Erika Danckwardt-Lillieström

Erika Danckwardt-Lillieström

Presskontakt Vice vd Kommunikation & samhällskontakt 0709 83 95 63
Johanna Lagerman

Johanna Lagerman

Presskontakt Statistik, marknad & PR-ansvarig 070 550 66 29

Branschorganisation för Sveriges Bryggerier

Sveriges Bryggerier är Svenska Bryggareföreningen och vi har representerat den svenska bryggerinäringen sedan 1885. Våra medlemmar producerar öl, cider, läsk och vatten. Alla är verksamma i Sverige med fungerande bryggerier eller produktionsenheter.

Sveriges Bryggerier är medlem i EU-ländernas bryggeriorganisation The Brewers of Europe och i läskedrycksorganisationen UNESDA.