Gå direkt till innehåll
Sveriges Elevkårer efter Skolinspektionens granskning: “Vi har länge varnat för elevernas situation”

Pressmeddelande -

Sveriges Elevkårer efter Skolinspektionens granskning: “Vi har länge varnat för elevernas situation”

Sedan våren 2020 har Sveriges Elevkårer påtalat konsekvenserna som distansundervisningen haft för landets gymnasieelever. Skolinspektionens granskning bekräftar nu en alarmerande bild av förlorad kunskap och försämrad hälsa.

Den 1 december släppte Skolinspektionen sin granskning av vilka effekter fjärr- och distansundervisningen har haft på elevers lärande och mående under covid-19-pandemin. Rapporten stämmer överens med Sveriges Elevkårers resultat från de tre olika undersökningar organisationen gjort bland gymnasieelever; elevernas förutsättningar att nå målen har försämrats och deras hälsa har påverkats negativt.

– Redan i maj 2020 släppte vi vår första undersökning som visade att elevernas kunskaper och mående påverkats negativt av distansundervisningen. Trots det valde regeringen att låta distansundervisningen fortgå, utan tydligt stöd till lärare och elever, säger Josefine Fälth, ordförande för Sveriges Elevkårer.

En av sakerna som Skolinspektionen menar har påverkat situationen negativt är det låga elevinflytandet. Eftersom lärare och skolledare inte frågat eleverna om deras upplevelse av distansundervisningen har det på många håll tagit tid innan det skett en förändring.

– När vi ställde frågan till gymnasieeleverna om hur det gick med distansundervisningen fick vi över 6 000 svar. Det är tydligt att det funnits ett behov av att få berätta om sin upplevelse. Eleverna är de som själva har bäst koll på vad de behöver.

Lärare i Skolinspektionens granskning uppger att det endast till viss del finns tillräckliga förutsättningar för att hjälpa elever att ta igen kunskaper som de inte fått med sig. Risken är därmed enligt Skolinspektionen att elever som kan behöva kompenserande insatser inte får det.

– Vi har länge varnat för elevernas situation. Nu måste verkligen resurser sättas in för att hantera de problem som distansundervisningen orsakat. Hanterar vi inte detta riskerar det att få långsiktiga samhällseffekter som ökad arbetslöshet och psykisk ohälsa, säger Josefine Fälth.

Sveriges Elevkårers förslag på insatser för att kompensera för distansundervisningen:

  • Kartlägg varje elevs kunskaper. För att de extra insatserna ska bli träffsäkra måste en diagnos ställas på var behoven är störst.
  • Ge extra stöd. Använd skolmiljarden till det den är avsedd för: extra stöd för att säkerställa att eleverna får med sig de kunskaper de behöver för nästa steg i livet. Det kan vara extra resurser i ämnen där kunskapstappet visar sig vara störst, läxhjälp eller nya chanser för den som missat de praktiska momenten på ett yrkesprogram.
  • Stärk elevhälsan. Många har mått dåligt av distansundervisningen och för en stor andel elever kommer också återgången till skolan att skapa psykisk ohälsa. Här har elevhälsan en nyckelroll.

Gymnasieelevernas upplevelse av distansundervisningen

Sveriges Elevkårer har från april 2020 till september 2021 genomfört tre olika undersökningar bland organisationens medlemmar i relation till pandemin och distansundervisningen. 6 300 till 7 900 gymnasieelever har besvarat varje enkät.

7 maj 2020 - Gymnasieelevers upplevelse av distansundervisning under coronakrisen – Undersökning bland Sveriges Elevkårers medlemmar april 2020

13 okt 2020 - Uppföljande undersökning om gymnasieelevers upplevelse av distansundervisning VT2020

16 sep 2021 - Framtidsoro & psykisk ohälsa – Så har Sveriges gymnasieelever påverkats av distansundervisningen

Ämnen

Kategorier


Sveriges Elevkårer är Sveriges största ungdomsorganisation med medlemmar på gymnasieskolor över hela landet. Vår främsta uppgift är att göra det möjligt för elever att forma föreningar – elevkårer – på sina skolor och att stötta deras arbete för att göra skolan roligare, tryggare och starkare.

Kontakter

Lovisa Fagerhem

Lovisa Fagerhem

Presskontakt Head of Communications 08-128 135 37

Rätten till en bra nutid är rätten till en bra framtid. Det är därför Sveriges Elevkårer finns.

Sveriges Elevkårer är Sveriges största ungdomsorganisation med medlemmar på gymnasieskolor över hela landet. Vår främsta uppgift är att göra det möjligt för elever att forma föreningar – elevkårer – på sina skolor och att stötta deras arbete för att göra skolan roligare, tryggare och starkare.

Vi är dagligen ute på landets skolor och träffar elever i deras vardag, men bjuder även in till regionala och nationella aktiviteter där unga från olika platser kan träffas och utbyta erfarenheter. Vi vet att starka elevkårer skapar starka gymnasieskolor, därför får elevkårerna som är medlemmar hos oss tillgång till support, utbildningar, material, juridiskt stöd och ett ekonomiskt bidrag.

För oss är det självklart att unga och vuxna måste samarbeta för att världens bästa skola ska bli verklighet. Därför träffar vi politiker och pratar i media om hur skolans utmaningar kan lösas utifrån elevernas perspektiv, vi samarbetar med kommuner och privata aktörer för att se till att deras skolor har starka elevkårer som gör skolan bättre, och vi erbjuder utbildningar i till exempel elevinflytande och arbetsmiljö till personer i och utanför skolan.

Vi delar mer än gärna med oss av vår långa erfarenhet efter att ha arbetat med att förbättra skolan i över 80 år. Vill du också vara med och göra skolan roligare, tryggare och starkare? Varmt välkommen till Sveriges Elevkårer.

Sveriges Elevkårer
Instrumentvägen 17
12653 Hägersten
Sweden