Skip to main content

Taggar

​Svevia tar hand om förorenade massor från Gislövs småbåtshamn

​Svevia tar hand om förorenade massor från Gislövs småbåtshamn

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2020 07:10 CET

Svevia ska transportera och ta emot 20 000 kubik förorenade muddermassor från Gislövs småbåtshamn. Uppdraget åt Trelleborgs kommun sträcker sig från november och fram till början av nästa år. Kontraktet är värt cirka åtta miljoner kronor.

Lars Othberg ny kalkyl- och marknadschef för Anläggning Stockholm

Lars Othberg ny kalkyl- och marknadschef för Anläggning Stockholm

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2020 08:40 CET

Svevia har rekryterat Lars Othberg som kalkyl- och marknadschef i region Stockholm. Rekryteringen är ett led i Svevias fortsatta arbete med att utveckla anläggningsverksamheten i regionen.

Sara Tocklin ny HR-chef i Svevia

Sara Tocklin ny HR-chef i Svevia

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2020 09:30 CET

​Svevias nya HR-chef heter Sara Tocklin och kommer närmast från Arriva Sverige AB och rollen som Director Corporate Affairs, med ansvar för HR, kommunikation och säkerhet. Sara Tocklin kommer att ingå i Svevias koncernledning och tillträdde tjänsten den 2 november 2020.

​Svevia får prestigefyllt innovationspris

​Svevia får prestigefyllt innovationspris

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2020 07:30 CET

Svevia vinner Quality Innovation Award för Behovsstyrd hållbar väghållning, ett projekt som med modern digital teknik effektiviserar och optimerar vinterväghållning. Projektet som drivits under många år är en långsiktigt hållbar lösning i form av minskad miljö- och klimatpåverkan, högre effektivitet, ökad trafiksäkerhet och bättre arbetsmiljö.

Positivt kassaflöde och förbättrat resultat

Positivt kassaflöde och förbättrat resultat

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2020 07:30 CEST

Svevias rörelseresultat i tredje kvartalet uppgick till 137 miljoner kronor (133). Det ackumulerade rörelseresultatet förbättrades med 181 miljoner kronor och uppgick till 213 miljoner kronor. Det operativa kassaflödet förbättrades i kvartalet och uppgick till 5 miljoner kronor (-247).

​Svevia byter rörbro vid Valnäs

​Svevia byter rörbro vid Valnäs

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2020 08:00 CEST

Svevia förbättrar trafiksäkerheten när två mindre rörbroar ersätts med en stor rörbro på den norrgående avfarten från E18 till E45 vid Valnäs. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket och innebär att sträckan tillfälligt behöver stängas av. Arbetet beräknas ta 10 dagar under tiden leds trafiken om.

​Svevia division Industri – nytt namn i branschen

​Svevia division Industri – nytt namn i branschen

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2020 07:43 CEST

Svevias verksamhetsgren division Beläggning byter namn till division Industri. Namnbytet är en del av Svevias satsning på affären som omfattar allt från bergtäkt och stenmaterial till asfalttillverkning, utläggning och linjemålning. Nya namnet gäller från 13 oktober.

​Svevia lägger asfalt med lägre klimatpåverkan

​Svevia lägger asfalt med lägre klimatpåverkan

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2020 07:00 CEST

Svevia har i samarbete med Stora Enso tagit fram en klimatanpassad asfalt där trädens naturliga bindemedel, lignin, ersätter en del av det oljebaserade bindemedlet. Nu testas asfalten på väg 224 mellan Sandbrink och Gnesta.

Svevia byter ut sexton kablar på Tjörnbron

Svevia byter ut sexton kablar på Tjörnbron

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2020 10:34 CEST

​Det världsunika arbetet med att byta ut de karaktäristiska orangefärgade kablarna på Tjörnbron går nu in i etapp två. Den här gången ska Svevia byta ut 16 stycken kablar samtidigt som trafiken dagtid ska fortsätta rulla på länsväg 160. Etapp två på Tjörnbron kommer att starta under 2020 och ska vara klart under 2022.

​Svevia bygger för högre säkerhet vid Sollefteå kraftverk

​Svevia bygger för högre säkerhet vid Sollefteå kraftverk

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2020 07:30 CEST

För ökad dammsäkerhet vid Sollefteå kraftverk behöver erosionsskyddet vid kraftstationens in- och utlopp förnyas och förstärkas. Svevia utför förstärkningen på uppdrag av Sollefteåforsens AB. Arbetet utförs i två etapper och är en säkerhetsåtgärd för att stationen ska klara ett så kallat 10 000 års flöde. Projektets andra och sista etapp ska vara avslutat i oktober 2021.

​Svevia fortsätter som vägentreprenör i Malmö

​Svevia fortsätter som vägentreprenör i Malmö

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2020 07:30 CEST

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att fortsätta som vägentreprenör för det statliga vägnätet inom driftområde Malmö. Uppdraget är på fyra år med möjlighet till två års option. Driftområdet är Sveriges största och omfattar totalt 1859 kilometer väg varav flera Europavägar. Kontraktet startar den 1 september och är värt cirka 66 miljoner kronor per år.

​Vägarna i Viskadalen blir Svevias uppdrag

​Vägarna i Viskadalen blir Svevias uppdrag

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2020 07:30 CEST

Svevia tar över uppdraget som Trafikverkets vägentreprenör inom driftområde Viskadalen. Kontraktet börjar gälla den första september och sträcker sig över fyra år med möjlighet till option på ytterligare två år. Totalt omfattar driftområde Viskadalen 964 kilometer väg där den största delen av vägnätet är asfaltbelagd väg.

​Svevia ny entreprenör för vägarna i Borås

​Svevia ny entreprenör för vägarna i Borås

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2020 08:30 CEST

Från och med första september och fyra år framåt ska Svevia på uppdrag av Trafikverket sköta drift och underhåll av det statliga vägnätet inom driftområde Borås. Totalt omfattar driftområdet 1144 kilometer väg. Den mest trafikerade leden genom driftområdet är riksväg 40 som trafikeras av transporter och pendlare mellan Göteborg och Jönköping.

​Svevia sköter vägunderhållet inom sydvästra Värmland

​Svevia sköter vägunderhållet inom sydvästra Värmland

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2020 07:30 CEST

På uppdrag av Trafikverket fortsätter Svevia som vägentreprenör på vägarna inom driftområde sydvästra Värmland under ytterligare fyra år. Uppdraget omfattar drift och underhåll av totalt 931 kilometer väg, varav 301 kilometer är grusväg. Vintertid handlar det framförallt om att snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. Kontraktet är värt 36 miljoner kronor per år.

​Svevia fortsätter som vägentreprenör i Norrköping

​Svevia fortsätter som vägentreprenör i Norrköping

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2020 07:30 CEST

Vägunderhållet av det statliga vägnätet inom Norrköping driftområde kommer under de närmaste fyra åren att utföras av Svevia. Arbetet med såväl vinter- som sommarunderhållet av vägnätet utförs på uppdrag av Trafikverket. Kontraktet sträcker sig över fyra år med option på ytterligare två år. Totalt omfattar driftområdet 1366 kilometer väg.

Svevia bygger bro i Hagastaden, Stockholm

Svevia bygger bro i Hagastaden, Stockholm

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2020 08:00 CEST

På uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor ska Svevia bygga förbindelsen mellan den befintliga Solnabron och det nya området Hagastaden. Anläggningstekniskt är det en brokonstruktion, som kommer att bli 67,3 meter lång och bäras upp av 20 bropelare. Uppdraget inkluderar även övrig mark- och anläggningsarbeten i ansutning till bron. I oktober 2021 ska projektet vara avslutat.

​Svevia fortsätter sköta vägunderhållet i Piteå

​Svevia fortsätter sköta vägunderhållet i Piteå

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2020 07:30 CEST

Under de närmaste fyra åren är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket kommer att göra Piteås vägar säkra och framkomliga. Totalt omfattar driftområde Piteå 1 110 kilometer väg varav 265 är grusväg. Kontraktet är värt cirka värt cirka 36 miljoner kronor per år och sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två options år.

Svevia sköter om vägarna i Lycksele

Svevia sköter om vägarna i Lycksele

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2020 07:30 CEST

Det är Svevia som på uppdrag av Trafikverket kommer att fortsätta som vägentreprenör på de statliga vägarna i Lycksele driftområde. Lycksele driftområde består totalt av 978 kilometer väg varav 453 kilometer är grusväg. Det nya kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två optionsår och är värt cirka 28 miljoner kronor per år.

​Svevia bygger om E45 i Storuman

​Svevia bygger om E45 i Storuman

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2020 08:00 CEST

För en mer effektiv godshantering behöver E45 vid Storumanterminalen byggas om. Svevias uppdrag är att dra europavägen över järnvägsspåret genom att höja vägbanken och bygga en plattramsbro som tågen kan passera under. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket i samarbete med Storumans kommun.

​Svevia fortsätter som vägentreprenör i Norsjö

​Svevia fortsätter som vägentreprenör i Norsjö

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2020 07:30 CEST

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att fortsätta att sköta om det statliga vägnätet inom driftområde Norsjö. Hela Norsjö driftområde består totalt av 815 kilometer väg varav 237 kilometer är grusväg. Det nya kontraktet med start 1 september i år, sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två optionsår och är värt cirka 26 miljoner kronor per år.