Skip to main content

Taggar

Svevia tryggar broarna i Östergötland

Svevia tryggar broarna i Östergötland

Pressmeddelanden   •   Jul 22, 2019 08:40 CEST

Under de närmaste fem åren ska Svevia på uppdrag av Trafikverket sköta reparation och löpande underhåll av totalt 800 broar längs det statliga vägnätet i Östergötland. Planerade reparationerna av större karaktär: Bankekind, Valdemarsvik, Utdala, Dagsberg, Söderköping över Storån, bro över Kvarntorpsån i Kinda och tre stycken längs E4; Stenkullen, Norsholm samt bro över Svartån nära Mjölby.

Svevia tryggar broarna i norra Sverige

Svevia tryggar broarna i norra Sverige

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2019 14:44 CEST

​I de fyra nordligaste länen finns över 4000 broar som binder ihop det statliga vägnätet över land och vatten. På uppdrag av Trafikverket är det Svevia som sköter det löpande brounderhållet i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. I uppdragen som består av fyra separata kontrakt ingår tillsyn, underhåll och reparationer av alla broar på det statliga vägnätet.

Svevia förbereder nya villaområdet i Nybro

Svevia förbereder nya villaområdet i Nybro

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2019 08:37 CEST

Arbetet med nya villaområdet i södra Hanemåla är igång. Innan villor kan börja byggas måste ledningar och avlopp ligga på plats och marken under husen förberedas. Svevias uppdrag är att bygga en villagata genom området men också att schakta, spränga bort berg och anlägga vatten och avlopp. Projektet utförs på uppdrag av Nybro kommun och kontraktet är värt cirka 16 miljoner kronor.

Svevia målar om Högakustenbron

Svevia målar om Högakustenbron

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2019 08:35 CEST

Högakustenbrons lodräta hängare ska målas om. Arbetet sker helt manuellt i samarbete med entreprenören, ProAccess som kommer att klättra upp i den 182 meter höga bron och sedan långsamt fira sig ner samtidigt som de målar hängarna. Arbetet beräknas ta två somrar att genomföra, men är mycket väderberoende och därför svårt att tidsplanera. Projektet kommer att påbörjas under augusti månad.

Svevia har rekryterat  ny arbetschef för ballast i syd

Svevia har rekryterat ny arbetschef för ballast i syd

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2019 09:29 CEST

Svevia och division Beläggning fortsätter sin offensiv i södra Sverige. Som en del av satsningen har Marcus Wärn rekryterats som arbetschef för bolagets ballastaffär i Skåne, inklusive täktverksamheten i Växjö.

Ny arbetschef och projektledare inom Svevias asfalttillverkning

Ny arbetschef och projektledare inom Svevias asfalttillverkning

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 07:30 CEST

Svevia har rekryterat Mats Gunnarsson som ny arbetschef för bolagets asfalttillverkning. Detta efter att han under det senaste halvåret varit projektledare för etableringen av Svevias nya asfaltverk i skånska Hurva. Dessförinnan var han verksam inom Skanska Industrial Solutions.

Svevia gör vägen trygg genom Hammarstrand

Svevia gör vägen trygg genom Hammarstrand

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 08:22 CEST

Väg 323 som går genom Hammarstrand ska byggas om för att skapa en bättre och mer säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Svevia ska på uppdrag av Trafikverket göra vägen smalare samtidigt som den befintliga gång- och cykelvägen breddas. I uppdraget ingår även att förbättra vägens standard, lägga ny asfalt samt att uppdatera det befintliga VA-nätet som ligger nedgrävd under vägen.

Svevia ska reparera broar i Danderyd

Svevia ska reparera broar i Danderyd

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2019 08:51 CEST

​Tre av broarna i Danderyd, Stockholm, behöver åtgärdas och repareras. Reparationsarbetena som startar under sommaren kommer att utföras av Svevia. Berörda broar är bron över Föreningsvägen, bron över E18 vid trafikplats Danderyds sjukhus, samt gång- och cykelbron vid Mörby centrum. Reparationerna utförs på uppdrag av Danderyds kommun. Kontraktet är värt cirka 13 miljoner kronor

Svevia sköter vägavstängningarna vid Ironman

Svevia sköter vägavstängningarna vid Ironman

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2019 10:31 CEST

Svevia har fått i uppdrag att sköta trafikavstängningarna vid Ironman i Kalmar 17 augusti. Med cirka 100 000 besökare och tusentals deltagare är avstängningarna en logistisk utmaning som ställer höga krav på planering och förberedelser.

Tryggare väg mellan Listerby och Johannishus

Tryggare väg mellan Listerby och Johannishus

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 09:55 CEST

Svevia bygger om väg 670 mellan Listerby och Johannishus för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter. Vägsträckan breddas med en gång- och cykelväg och kompletteras med räcke och staket för att skilja gång- och cykelvägen från biltrafiken. Ombyggnaden utförs på uppdrag av Trafikverket och planeras vara avslutat i november. Kontraktet är värt cirka 11 miljoner kronor.

Bättre väg mellan Ullatti -Saarisuando

Bättre väg mellan Ullatti -Saarisuando

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2019 08:52 CEST

Svevia ska utföra vägförbättrande åtgärder på sträckan mellan Ullatti och Saarisuando, väg 394. Den 33 kilometer långa vägsträckan har stora problem med tjäle och bärighet och behöver restaureras för att hålla långsiktigt, samt förbättra säkerheten och framkomligheten. Projektet är uppdelat i två etapper och ska vara avslutat i september 2020. Kontraktet är värt cirka 50 miljoner kronor.

Svevia sanerar mark med sjöutsikt

Svevia sanerar mark med sjöutsikt

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 07:46 CEST

Vid det nya bostadsområdet Storsjöstrand i Östersund ska Svevia schakta bort cirka 30 000 kubikmeter förorenad jord. Den huvudsakliga föroreningen är PAH men det kan även finnas föroreningar av dioxiner. Projektet kommer att starta under maj och pågå fram till november i år. Kontraktet är värt 17 miljoner kronor.

Svevia slår rekord  i vunna beläggningsjobb för Trafikverket

Svevia slår rekord i vunna beläggningsjobb för Trafikverket

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2019 09:30 CEST

Svevia slår nytt rekord gällande underhållsbeläggning för Trafikverket och det statliga vägnätet. Med start innevarande säsong har division Beläggning räknat hem anbud till ett värde av 513 miljoner kronor, varav en del av uppdragen rullar fram till 2021.

Svevia vinner SBUFs innovationspris

Svevia vinner SBUFs innovationspris

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2019 17:21 CEST

Framtidens vägunderhåll kan med modern digitalteknik effektivisera och optimera framtidens vägunderhåll. Innovationsprojektet Prognosstyrd dynamisk vägdrift tilldelades igår den 8 maj, SBUFs utmärkelse Årets Innovation. Projektet drivs av Svevia tillsammans med B&M systemutveckling och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut).

Emilie Beckman ny hållbarhetschef i Svevia

Emilie Beckman ny hållbarhetschef i Svevia

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2019 09:39 CEST

Emilie Beckman har utsetts till hållbarhetschef i Sveviakoncernen. Emilie Beckman är utbildad miljöstrateg och kommer närmast från en tjänst som KMA-ingenjör inom Svevia.

Svevia tryggar Slagnäs vägar

Svevia tryggar Slagnäs vägar

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2019 09:38 CEST

​För att trygga säkerhet och framkomlighet på väg 609 Slagnäs – Gotthardsberg samt väg 608 genom Slagnäs kommer Svevia under sommaren att utföra förstärkande förbättringsåtgärder på den 30 kilometer långa sträckan som idag har stora problem med tjäle och bärighet Vägarbetena kommer att påbörjas under juni och ska vara avslutat i september i år. Kontraktet är värt cirka 29 miljoner kronor.

Svevia renar Eslöv från kvicksilver

Svevia renar Eslöv från kvicksilver

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2019 08:35 CEST

​I Getinge utanför Eslöv ska en gamla fabrikstomten saneras från kvicksilver och DDT. Föroreningarna kommer ursprungligen från en fabrik som under 20 års tid tillverkade bekämpningsmedel.Saneringen utförs genom en så kallad schaktsanering. I uppdraget ingår även att schakta ur förorenat sediment ur Kävlingeån. Projektet utförs på uppdrag av Eslöv kommun och är värt cirka 18 miljoner kronor.

Svevia utför underhåll på Högakustenbron och Sundsvallsbron

Svevia utför underhåll på Högakustenbron och Sundsvallsbron

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2019 08:11 CEST

​Under de närmaste sex åren ska Svevia på uppdrag av Trafikverket sköta om det löpande underhållet av broarna. Allt från inspektion av brons tekniska funktioner till att röja snö uppe på de 180 meter höga pylonerna på Högakustenbron ingår i kontraktet. Kontraktet sträcker sig från 1 januari 2019 fram till sista december 2024.

Svevia behåller sin starka marknadsandel

Svevia behåller sin starka marknadsandel

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 09:07 CEST

Svevia behåller sin starka marknadsandel hos Trafikverket. Orderingången ökade med 25 procent och uppgick till 3 166 miljoner kronor (2 529) för det första kvartalet. Orderstocken ökade med tio procent till 9 286 miljoner kronor (8 407).

Svevias toppmoderna fabrik ger miljövänliga vägar

Svevias toppmoderna fabrik ger miljövänliga vägar

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2019 14:54 CEST

​I dag invigdes Svevias nya fabrik i Örebro. Den är Sveriges mest moderna fabrik för bitumenemulsion som används som bindemedel i det miljövänliga beläggningsalternativet kall beläggning. Nytt är att bindemedlet kan användas även på mer högtrafikerade vägar.