Gå direkt till innehåll
Svevia ska anlägga en ny bro över Västra Örtens utlopp, väg 752. Foto: Markus Marcetic
Svevia ska anlägga en ny bro över Västra Örtens utlopp, väg 752. Foto: Markus Marcetic

Pressmeddelande -

Svevia bygger ny bro i Forshaga

På uppdrag av Trafikverket bygger Svevia en ny bro över Västra Örtens utlopp längs väg 752. Förberedande markarbete startar under juni. Projektet med att riva den gamla och anlägga en ny bro intill det tidigare broläget, beräknas pågå fram till sommaren 2022.

Bron över Västra Örtens utlopp har för låg bärighet. Något som varit problematiskt då väg 752 mellan Mölnbacka och riksväg 63 har pekats ut som en viktig väg för det lokala näringslivet. Under juni startar Svevia förberedande markarbeten inför byggandet av den nya bron.

Uppdraget omfattar rivning av den befintliga bron och anläggning av en ny samverkansbro, samt anpassning av väg 752 till det nya broläget.

– De geotekniska förutsättningarna gör att vi kommer att utföra förstärkande grundläggningsarbeten för att skapa hållfasthet och bärighet, samt anlägga erosionsskydd vid brostöden, berättar Tommy Källman, Svevia.

Under projekttiden kommer trafiken på väg 752 att påverkas.

– Det kommer hela tiden vara möjligt att passera men framkomligheten begränsas och hastigheten sänks till 30 kilometer i timmen. Det gör vi för att trygga trafiksäkerheten men också för att säkra arbetsmiljön för våra medarbetare som arbetar i arbetsfordon eller ute på vägen.

Projektet sträcker sig fram till sommaren 2022 då avslutande arbete med återställning och plantering ska utföras. Kontraktet är värt cirka 14 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:

Tommy Källman, projektchef, Svevia, tfn; 031 – 65 65 08

Ämnen

Taggar

Regioner


Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 1900 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och Norge och vi omsätter 8,1 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi bygger och sköter om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg, dygnet runt, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.

Presskontakt

Annika Enström

Annika Enström

Presskontakt Presskontakt pressmeddelanden 090-17 26 68