Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Aktiemäklare tilldelas en erinran av SwedSecs disciplinnämnd

Aktiemäklaren rapporterade inte en inträffad incident till sin chef och åsidosatte därmed företagets interna regler.

Aktiemäklaren tog emot en order om att sälja fonder för en kunds räkning. Ordern utfördes för sent, vilket ledde till en förlust för kunden om ca 100 000 kr, som företaget har ersatt.

SwedSecs disciplinnämnd anför att det uppkomna dröjsmålet med kundens fondorder, på grund av förmildrande omständigheter, inte bör läggas till grund för någon disciplinpåföljd. Däremot har aktiemäklaren enligt företagets interna regler haft en skyldighet att anmäla incidenten till sin chef.

Disciplinnämnden tilldelar den licensierade aktiemäklaren en erinran.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa << här >>

För ytterligare information kontakta:

Mirre Laurell, chefsjurist SwedSec Licensiering AB, 08-56 26 07 14, mirre@swedsec.se


Ämnen

Taggar


SwedSec AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom att licensen kan återkallas vid regelbrott. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 176 företag är anslutna till SwedSec och cirka 9 400 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15