Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kapitalförvaltare tilldelas varning av SwedSecs Disciplinnämnd

Den SwedSec-licensierade kapitalförvaltaren har handlat med aktier mellan depåer som kontrollerats av samma kund. Kapitalförvaltaren har av tingsrätten dömts till villkorlig dom och böter för otillbörlig marknadspåverkan.

Kapitalförvaltaren har erkänt agerandet.

Kapitalförvaltaren har dömts för brott med anknytning till sitt arbete och har på det sättet även brutit mot företagets interna regler.

Det inträffade verkar dock främst bero på obetänksamhet från kapitalförvaltarens sida och affärerna kunde knappast ha påverkat kursbildningen.

Disciplinnämnden har – dock efter betydande tvekan – låtit disciplinpåföljden stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa << här >>

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB, 070-496 73 98, katarina@swedsec.se

Ämnen

Taggar


SwedSec AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom att licensen kan återkallas vid regelbrott. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 177 företag är anslutna till SwedSec och drygt 9 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15