Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Katarina Lidén ny vd för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Katarina Lidén, vd för SwedSec Licensiering AB, har utsetts till vd för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden med tillträde den 1 januari 2021. Katarina kvarstår som vd för SwedSec fram till mitten av november 2020.

- Jag har haft förmånen att under drygt tio år, tillsammans med många duktiga människor, bygga SwedSec till en idag betydande institution. Det känns nu som ett bra tillfälle att gå vidare för att driva arbetet med de spännande och viktiga frågor som hanteras inom ramen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Jag tror starkt på självregleringsmodellen och ser fram emot att fortsätta att arbeta för ett högt förtroende för finansmarknaden inom ramen för föreningen, kommenterar Katarina Lidén.

- Katarina har gjort ett utmärkt arbete på SwedSec. Hon har utvecklat licensieringen inom alla områden, vilket har lett till ett rejält kunskapslyft och en stärkt regelefterlevnad hos rådgivare och andra anställda på finansmarknaden. Det här är viktigt för konsumentskyddet och för förtroendet för branschen. Vi vill tacka Katarina för hennes arbete med att utveckla SwedSec och samtidigt gratulera henne till det nya uppdraget. Rekryteringsprocessen för att hitta en efterträdare som vd för SwedSec påbörjas omgående, kommenterar Mats Torstendahl, ordförande för SwedSec.

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är en paraplyorganisation inom den svenska självregleringen på aktiemarknadsområdet och verkar genom fyra sakorgan: Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för finansiell rapportering.

Huvudmännen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden utgörs av Aktiemarknadsbolagens Förening, FAR, Fondbolagens Förening, Institutionella ägares förening, NASDAQ Stockholm, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenskt Näringsliv.

För ytterligare information kontakta:

Mats Torstendahl, styrelseordförande SwedSec Licensiering AB
08-763 74 20 eller mats.torstendahl@seb.se

Katarina Lidén, vd SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Taggar


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 188 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.