Gå direkt till innehåll
SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelande -

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har bland annat beviljat ett lånelöfte trots att han fråntagits sitt kreditmandat.

I ett bolåneärende lät rådgivaren bli att dokumentera kundens önskemål om låneupplägg och en överenskommelse om återbetalning av bolånen. Rådgivaren la även in felaktiga kostnadsuppgifter i kundens boendekalkyl. Senare beviljade rådgivaren dessutom ett lånelöfte till en annan kund trots att hans kreditmandat hade återkallats.

SwedSecs disciplinnämnd ser allvarligt på att rådgivaren beviljade ett lånelöfte vid en tidpunkt då han saknade kreditmandat. Disciplinnämnden konstaterar att rådgivaren har brutit mot företagets kredit- och dokumentationsregler som har stöd i såväl lag som i Finansinspektionens regler. Han har genom regelöverträdelserna utsatt företaget för kreditrisker och risk för att förtroendet för företaget kan skadas. Nämnden anser dock att påföljden kan bestämmas till en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Taggar


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 191 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 800 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden.

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt.

Runt 190 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec startade 2001 av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen), vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.

SwedSec Licensiering AB
Blasieholmsgatan 4B, 4 tr (Box 1426)
11184 Stockholm
Sverige