Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Värdepappersmäklare varnas av SwedSecs disciplinnämnd

Mäklaren tilldelas en varning för att inte ha spelat in kundorder som mottagits per telefon. Han har därmed vid ett flertal tillfällen åsidosatt en viktig regel i företagets instruktion.

Det SwedSec-anslutna företaget, där värdepappersmäklaren var anställd, har anmält att 32 transaktioner har genomförts utan att kundernas order har blivit inspelade.

Värdepappersmäklaren har anfört att arbetsgivarens instruktion var tämligen ny och att han efter bästa förmåga har följt de instruktioner som meddelats honom från både arbetsgivaren och kunderna.

Disciplinnämnden fastslår att det framgår både av företagets interna instruktioner och av Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2007:16) att telefonsamtal vid mäklarbord liksom andra telefonsamtal rörande kundorder ska spelas in.

Värdepappersmäklaren har åsidosatt en viktig regel och meddelas disciplinpåföljd i form av en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa << här >>

 

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15, 070-496 73 98 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Kategorier


SwedSec AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom att licensen kan återkallas vid regelbrott. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 177 företag är anslutna till SwedSec och cirka 9 500 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganisationen för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kontakter

Sofia Wiklund

Sofia Wiklund

Presskontakt Kommunikationsansvarig Pr & Communication
Agneta Oscarsson

Agneta Oscarsson

Presskontakt Vd 073 96 411 98

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. 285 företag är anslutna till Swedsec och drygt 24 000 av deras anställda är Swedsec-licensierade. Swedsec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se

Swedsec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.