Gå direkt till innehåll

Kategorier: sällsynta diagnoser

Stor kunskapssatsning inom sällsynta diagnoser: Ovanligt.se – unik och ambitiös plattform bidrar till personcentrerad vård

Stor kunskapssatsning inom sällsynta diagnoser: Ovanligt.se – unik och ambitiös plattform bidrar till personcentrerad vård

Detta pressmeddelande är avsett för medicinska publikationer

Det är lätt att det som är ovanligt hamnar i skymundan och därför lanseras nu Ovanligt.se, en unik storsatsning som fullmatad med innehåll och en unik design blir en digital samlingsplats för ovanliga och sällsynta hälsotillstånd. Förhoppningen är att stärka kunskapsläget, bidra till personcentrerad vård och göra skillnad på rikti

Nordic Rare Disease Summit samlar experter för att diskutera hur vården av patienter med sällsynta hälsotillstånd kan förbättras - i Stockholm den 17 april 2023

Nordic Rare Disease Summit samlar experter för att diskutera hur vården av patienter med sällsynta hälsotillstånd kan förbättras - i Stockholm den 17 april 2023

För andra gången kommer Nordic Rare Disease Summit att samla beslutsfattare, vårdpersonal, patientorganisationer, media, akademi och life science-företag för att lyfta sällsynta hälsotillstånd som ett prioriterat område i de nordiska länderna. Målet är att definiera en gemensam handlingsplan om hur situationen för de över 1 miljon* människor i Norden som lever med ett sällsynt hälsotillstånd kan f

Med vår passion för sjukvård som drivkraft hoppas vi bidra till en hälsosammare och ljusare framtid för människor världen över

Takeda är ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.

Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi fokuserar på att utveckla läkemedel som bidrar till att göra skillnad för människor. Våra medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över, arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.

För ytterligare information, besök www.takeda.se

Takeda Pharma AB
Box 30143
104 25 STOCKHOLM