Gå direkt till innehåll
Gänget som testar för SARS-CoV-2 antikroppar i Göteborg
Gänget som testar för SARS-CoV-2 antikroppar i Göteborg

Pressmeddelande -

Breddad testkapacitet med säkra antikroppstester

Nu utökas kapaciteten att testa för antikroppar mot det nya coronaviruset genom Tataa Biocenter AB och Gendoktorn Medicinsk Service i Göteborg AB. Erbjudandet gäller både företag och andra verksamheter samt individer med behov av testning. Risken att få ett falskt negativt svar på det laboratorietest som används är under en procent.

Antikroppstester finns som snabbtest och som laboratorietest. Snabbtester utförs på plats på endast ett par droppar blod och svar kan ofta ges inom 15-20 minuter. Snabbtest har begränsad känslighet och sannolikheten för ett falskt negativt svar, att man alltså inte lyckas detektera antikropparna, är förhållandevis stor, ofta omkring 20 procent.

Vid ett laboratorietest för antikroppar tas som regel venöst blodprov, vilket ger betydligt större mängd blod. Provet skickas till laboratorium för analys med en sedan länge etablerad teknik (ELISA) som detekterar och kvantifierar antikroppar.

Det laboratorietest för antikroppar som Tataa Biocenter och Gendoktorn Medicinsk Service erbjuder i Sverige är CE-IVD-registrerat för användning i Europa. Det har en specificitet för detektion av den avgörande antikroppen IgG på över 99 procent. Sensitiviteten, mätt hos en grupp om nio individer tolv dagar efter deras första symptom på covid-19, var hundra procent.

”Positivt antikroppstest är ingen garanti för långvarig immunitet, kunskapsläget är fortfarande begränsat. Men det indikerar att personen har utvecklat antikroppar mot viruset och skänker en viss trygghet om man planerar att exempelvis besöka äldre vänner och släktningar. Vill man vara extra säker på att man inte sprider smitta rekommenderar vi att man även testar för akut infektion”, säger Lars Salmi, specialistläkare i allmänmedicin och VD på Gendoktorn Medicinsk Service i Göteborg AB.

Tataa Biocenter AB, ett privat laboratorium i Göteborg, var bland de första i Europa att, med start den 3 februari, erbjuda test för SARS-CoV-2 genom samarbete med MLS-laboratoriet vid Saint James Hospital på Malta. I och med CE-IVD-registreringen av TATAA SARS-CoV-2 detection kit den 31 mars fick Tataa möjlighet att analysera även i Sverige. TATAA SARS-CoV-2 detection kit används vid Tataa Biocenter och tillhandahålls även andra laboratorier i Sverige.

Gendoktorn Medicinsk Service i Göteborg AB erbjuder vanligtvis genetiska analyser med medicinsk konsultation inom exempelvis alzheimer och cancer, samt fosterdiagnostik. I och med coronautbrottet har verksamheten styrts om mot testning av coronavirus, rådgivning och medicinsk uppföljning.

Till sin hjälp har Gendoktorn läkarstudenter som arbetar extra i verksamheten, vid sidan om sina distansstudier. Kitas Gymnasium i Göteborg lånar ut sin skolsköterskemottagning medan skolan bedriver undervisning på distans. Orienteringsklubben Göteborg-Majorna OK, med stöd från Kvarnby Textil AB, Linné Kontorsmaskiner AB och Saab AB, har tillverkat visir åt Gendoktorns personal.

Satsningarna på de olika testerna, för infektion respektive antikroppar, sker i linje med ambitionerna att bredda testningen i samhället. Testresultaten rapporteras till Folkhälsomyndigheten. Den som är sjuk eller orolig ska i första hand ska vända sig till 1177 Vårdguiden och till vården.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


TATAA Biocenter grundades 2001 kring avancerad forskning och utveckling inom bioteknik vid Chalmers Tekniska högskola och utvecklar ultrakänsliga molekylära analysmetoder baserade på den skyddade tekniken Two-Tailed PCR. Genom avknoppningen Life Genomics erbjuds genetiska tester såsom icke-invasiv fosterdiagnostik, s.k. NIPT. Tidigare i år utsågs TATAA Biocenter till Europas främsta genanalysföretag av Global Health & Pharma

TATAA Biocenter var bland de första att utveckla ett test för SARS-COV-2, som registrerats för CE-IVD under namnet TATAA GrandPerformance SARS-COV-2 Detection kit för diagnostisk användning inom Europa. TATAA var också tidigt igång med testning för SARS-COV-2 i samarbete med Saint James Hospital på Malta. I Sverige erbjuder TATAA Biocenter testning till företag och privatpersoner genom Gendoktorn Medicinsk Service. VD Mikael Kubista förestår även ett akademiskt laboratorium vid BIOCEV i Prag, som deltar i Tjeckiens nationella SARS-COV-2 screening.

TATAA Biocenter ingår i konsortiet CORONADX, som erhållit 3 million euro från EUs forskningsprogram H2020 för att utveckla snabbtester för corona.

TATAA Biocenter ingår i det internationella konsortium SPIDIA4P, som tar fram underlag för europeiska och internationella riktlinjer och standards inom molekylär diagnostik. 

VD Mikael Kubista är en av författarna till MIQE-riktlinjerna för qPCR analys.

Presskontakt

Mikael Kubista

Mikael Kubista

Presskontakt VD Diagnostik 0733928168
Isabell Melo

Isabell Melo

Presskontakt Kundkoordinator Kundtjänst 0733719812
Lars Salmi

Lars Salmi

Presskontakt MD, PhD, specialistläkare Medicinskt ansvarig

Relaterade nyheter

TATAA BIOCENTER - EUROPAS LEDANDE DNA-ANALYSFÖRETAG

Tataa Biocenter grundades 2001 kring avancerad forskning och utveckling inom bioteknik vid Chalmers Tekniska högskola. Tataa ebrjuder molekylära analystjänster till industrin och sjukvården, samt utvecklar ultrakänsliga molekylära analysmetoder baserade på de egenutvecklade teknikerna Two-Tailed PCR och Direct Blood Genotyping (DBG). Genom avknoppningen Life Genomics (www.lifegenomics.se) erbjuds genetiska analyser, såsom icke-invasiv fosterdiagnostik, s.k. NIPT (www.fostertest.se), till konsumenter genom vårdgivare. Tataa Biocenter har vid flera tillfällen utsetts till Europas främsta genanalysföretag.