Gå direkt till innehåll
Chip för SARS-CoV-2 analys och Pathpod
Chip för SARS-CoV-2 analys och Pathpod

Pressmeddelande -

Tataa Biocenter introducerar fältinstrument för snabbtest av SARS-CoV-2 i samarbete med Danmarks Tekniska Universitet

Ett fältinstrument för detektion av coronaviruset SARS-CoV-2, som ger svar inom en timme, har utvecklats av forskare vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU). Instrumentet har framgångsrikt testats mot patientprover på sjukhus i Danmark, och i samarbete med Tataa Biocenter AB undersöks nu förutsättningarna att använda det även i Sverige.

Instrumentet går under namnet Pathpod och detekterar RNA av SARS-CoV-2, alltså aktiv infektion. Prov tas genom så kallad svabbning i näsa eller svalg, varefter svabben läggs i en lösning. Några droppar av lösningen överförs på ett plastchip med reagens, som placeras i instrumentet.

Testet behöver inte ta vägen via ett säkerhetsklassat laboratorium, där svar i bästa fall ges inom ett dygn. Snabbheten, den relativt låga kostnaden och möjligheten att arbeta i fält öppnar för bred testning av personal inom vård och omsorg, och även inom andra verksamheter där smitta kan spridas mellan medarbetare och till brukare eller kunder.

Tataa Biocenter, med säte i Göteborg, samarbetar sedan flera år med forskarna vid DTU kring utveckling av snabba och enkla tekniker och instrument för DNA- och RNA-analys, bland annat för sepsisdiagnostik inom EU-projektet Smartdiagnos. Det nu aktuella projektet CoronaDX leds av DTU-professorerna Anders Wolff och Dang Duong Bang och har tilldelats 3 miljoner euro.

Satsningen på Pathpod har nyligen fått ytterligare DKK 13 miljoner från danska regeringen, och DKK 5 miljoner från Gudbjørg og Ejnar Honorés Fond, för att snabb få testet i produktion och bruk.

Pathpod bygger på en metod där det sker en förstärkningsreaktion kallad LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) om de lösningsdroppar som placeras på plastchipet innehåller SARS-CoV-2. LAMP ger upphov till ljusspridande aggregation, som mäts direkt i instrumentet.

Pathpod är inte CE-IVD-registrerad och därför inte tillämpbar för diagnostik. Det är heller inte ett instrument för självtestning.

Relaterade länkar

Ämnen


TATAA Biocenter grundades 2001 kring avancerad forskning och utveckling inom bioteknik vid Chalmers Tekniska högskola och utvecklar ultrakänsliga molekylära analysmetoder baserade på den skyddade tekniken Two-Tailed PCR. Genom avknoppningen Life Genomics erbjuds genetiska tester såsom icke-invasiv fosterdiagnostik, s.k. NIPT. Tidigare i år utsågs TATAA Biocenter till Europas främsta genanalysföretag av Global Health & Pharma

TATAA Biocenter var bland de första att utveckla ett test för SARS-COV-2, som registrerats för CE-IVD under namnet TATAA GrandPerformance SARS-COV-2 Detection kit för diagnostisk användning inom Europa. TATAA var också tidigt igång med testning för SARS-COV-2 i samarbete med Saint James Hospital på Malta. I Sverige erbjuder TATAA Biocenter testning till företag och privatpersoner genom Gendoktorn Medicinsk Service. VD Mikael Kubista förestår även ett akademiskt laboratorium vid BIOCEV i Prag, som deltar i Tjeckiens nationella SARS-COV-2 screening.

TATAA Biocenter ingår i konsortiet CORONADX, som erhållit 3 million euro från EUs forskningsprogram H2020 för att utveckla snabbtester för corona.

Presskontakt

Mikael Kubista

Mikael Kubista

Presskontakt VD Diagnostik 0733928168
Lars Salmi

Lars Salmi

Presskontakt MD, PhD, specialistläkare Medicinskt ansvarig
Isabell Melo

Isabell Melo

Presskontakt Kundhanterare Coronapassport 0733719812

Relaterade nyheter