Gå direkt till innehåll
Chip för SARS-CoV-2 analys och Pathpod
Chip för SARS-CoV-2 analys och Pathpod

Pressmeddelande -

Tataa Biocenter introducerar fältinstrument för snabbtest av SARS-CoV-2 i samarbete med Danmarks Tekniska Universitet

Ett fältinstrument för detektion av coronaviruset SARS-CoV-2, som ger svar inom en timme, har utvecklats av forskare vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU). Instrumentet har framgångsrikt testats mot patientprover på sjukhus i Danmark, och i samarbete med Tataa Biocenter AB undersöks nu förutsättningarna att använda det även i Sverige.

Instrumentet går under namnet Pathpod och detekterar RNA av SARS-CoV-2, alltså aktiv infektion. Prov tas genom så kallad svabbning i näsa eller svalg, varefter svabben läggs i en lösning. Några droppar av lösningen överförs på ett plastchip med reagens, som placeras i instrumentet.

Testet behöver inte ta vägen via ett säkerhetsklassat laboratorium, där svar i bästa fall ges inom ett dygn. Snabbheten, den relativt låga kostnaden och möjligheten att arbeta i fält öppnar för bred testning av personal inom vård och omsorg, och även inom andra verksamheter där smitta kan spridas mellan medarbetare och till brukare eller kunder.

Tataa Biocenter, med säte i Göteborg, samarbetar sedan flera år med forskarna vid DTU kring utveckling av snabba och enkla tekniker och instrument för DNA- och RNA-analys, bland annat för sepsisdiagnostik inom EU-projektet Smartdiagnos. Det nu aktuella projektet CoronaDX leds av DTU-professorerna Anders Wolff och Dang Duong Bang och har tilldelats 3 miljoner euro.

Satsningen på Pathpod har nyligen fått ytterligare DKK 13 miljoner från danska regeringen, och DKK 5 miljoner från Gudbjørg og Ejnar Honorés Fond, för att snabb få testet i produktion och bruk.

Pathpod bygger på en metod där det sker en förstärkningsreaktion kallad LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) om de lösningsdroppar som placeras på plastchipet innehåller SARS-CoV-2. LAMP ger upphov till ljusspridande aggregation, som mäts direkt i instrumentet.

Pathpod är inte CE-IVD-registrerad och därför inte tillämpbar för diagnostik. Det är heller inte ett instrument för självtestning.

Relaterade länkar

Ämnen


TATAA Biocenter grundades 2001 kring avancerad forskning och utveckling inom bioteknik vid Chalmers Tekniska högskola och utvecklar ultrakänsliga molekylära analysmetoder baserade på den skyddade tekniken Two-Tailed PCR. Genom avknoppningen Life Genomics erbjuds genetiska tester såsom icke-invasiv fosterdiagnostik, s.k. NIPT. Tidigare i år utsågs TATAA Biocenter till Europas främsta genanalysföretag av Global Health & Pharma

TATAA Biocenter var bland de första att utveckla ett test för SARS-COV-2, som registrerats för CE-IVD under namnet TATAA GrandPerformance SARS-COV-2 Detection kit för diagnostisk användning inom Europa. TATAA var också tidigt igång med testning för SARS-COV-2 i samarbete med Saint James Hospital på Malta. I Sverige erbjuder TATAA Biocenter testning till företag och privatpersoner genom Gendoktorn Medicinsk Service. VD Mikael Kubista förestår även ett akademiskt laboratorium vid BIOCEV i Prag, som deltar i Tjeckiens nationella SARS-COV-2 screening.

TATAA Biocenter ingår i konsortiet CORONADX, som erhållit 3 million euro från EUs forskningsprogram H2020 för att utveckla snabbtester för corona.

Presskontakt

Mikael Kubista

Mikael Kubista

Presskontakt CEO Cell and Gene Therapy +46733928168
Romina Cifliku

Romina Cifliku

Presskontakt Project Manager +46 728815843

Relaterade nyheter

TATAA BIOCENTER - EUROPE'S LEADING PROVIDER OF MOLECULAR SERVICES

TATAA Biocenter was started as center of excellence in Gothenburg, Sweden in 2001 by Dr Kubista and coworkers who were pioneers developing the qPCR field and in 1995 invented the light-up probes. Today TATAA Biocenter is the largest provider of qPCR training globally, and Europe´s leading provider of molecular services with ISO 17025 accreditation. In 2019 TATAA was named “Best Nucleic Acid Analysis Service provider – Europe” by Global Health & Pharma. Currently, TATAA Biocenter is undergoing major expansion implementing GLP/GCP compliant services and expanding into the Unites States. Kubista co-authored the MIQE and dMIQE guidelines for qPCR and dPCR analyses and he is member of the CEN/ISO working group developing guidelines for molecular diagnostics. Most recently TATAA invented Two-tailed PCR for the analysis of short nucleic acids and Direct Blood Genotyping.

TATAA Biocenter AB
Sofierogatan 3A
412 51 Göteborg
Sverige