Gå direkt till innehåll
Coronatestningen sker med näs- eller halssvabbning, här läkarstudent Mikael Tyrberg.
Coronatestningen sker med näs- eller halssvabbning, här läkarstudent Mikael Tyrberg.

Pressmeddelande -

Tataa Biocenter och Gendoktorn ökar sin testkapacitet för SARS-CoV-2

Nu utökas testkapaciteten för SARS-CoV-2 hos Tataa Biocenter AB och Gendoktorn Medicinsk Service i Göteborg AB, som vänder sig till företag och andra verksamheter med behov av testning.

Provet tas med näs- eller halssvabbning av medicinsk personal från Gendoktorn, varefter det analyseras med TATAA GrandPerformance SARS-CoV-2 detection kit, som är CE-IVD-registrerat för diagnostik.

Gendoktorn lämnar svar och följer upp eventuella positiva fall, alltså personer som är virusbärare, samt rapporterar resultaten till Folkhälsomyndigheten.

Bland svåra sjukdomsfall är personer med hög ålder och vissa underliggande sjukdomar överrepresenterade. Samtidigt kan andra som smittats vara helt symtomfria.

”Vi fokuserar på asymtomatiska individer inom kritiska verksamheter, som inte erbjuds testning på annat sätt”, säger Lars Salmi, specialistläkare i allmänmedicin och VD för Gendoktorn.

”Även personer som planerar att besöka äldre vänner och släktingar kan med fördel testa sig för att förvissa sig om att de inte sprider viruset”, säger Lars Salmi.

Satsningen sker i linje med ambitionerna att bredda testningen. Den som är sjuk eller orolig ska i första hand vända sig till 1177 Vårdguiden och till vården.

Gendoktorn Medicinsk Service i Göteborg AB erbjuder vanligtvis genetiska analyser med medicinsk konsultation inom exempelvis alzheimer och cancer, samt fosterdiagnostik. I och med coronautbrottet har verksamheten styrts om mot testning av coronavirus, rådgivning och medicinsk uppföljning.

Till sin hjälp har Gendoktorn läkarstudenter som arbetar extra i verksamheten, vid sidan om sina distansstudier. Kitas Gymnasium i Göteborg lånar ut sin skolsköterskemottagning medan skolan bedriver undervisning på distans. Orienteringsklubben Göteborg-Majorna OK, med stöd från Kvarnby Textil AB, Linné Kontorsmaskiner AB och Saab AB, har tillverkat visir åt Gendoktorns personal.

Tataa Biocenter AB, ett privat laboratorium i Göteborg, var bland de första i Europa att, med start den 3 februari, erbjuda test för SARS-CoV-2 genom samarbete med MLS-laboratoriet vid Saint James Hospital på Malta. I och med CE-IVD-registreringen av TATAA SARS-CoV-2 detection kit den 31 mars fick Tataa möjlighet att analysera även i Sverige. TATAA SARS-CoV-2 detection kit används vid Tataa Biocenter och tillhandahålls även andra laboratorier i Sverige.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


TATAA Biocenter grundades 2001 kring avancerad forskning och utveckling inom bioteknik vid Chalmers Tekniska högskola och utvecklar ultrakänsliga molekylära analysmetoder baserade på den skyddade tekniken Two-Tailed PCR. Genom avknoppningen Life Genomics erbjuds genetiska tester såsom icke-invasiv fosterdiagnostik, s.k. NIPT. Tidigare i år utsågs TATAA Biocenter till Europas främsta genanalysföretag av Global Health & Pharma

TATAA Biocenter var bland de första att utveckla ett test för SARS-COV-2, som registrerats för CE-IVD under namnet TATAA GrandPerformance SARS-COV-2 Detection kit för diagnostisk användning inom Europa. TATAA var också tidigt igång med testning för SARS-COV-2 i samarbete med Saint James Hospital på Malta. I Sverige erbjuder TATAA Biocenter testning till företag och privatpersoner genom Gendoktorn Medicinsk Service. VD Mikael Kubista förestår även ett akademiskt laboratorium vid BIOCEV i Prag, som deltar i Tjeckiens nationella SARS-COV-2 screening.

TATAA Biocenter ingår i konsortiet CORONADX, som erhållit 3 million euro från EUs forskningsprogram H2020 för att utveckla snabbtester för corona.

Presskontakt

Mikael Kubista

Mikael Kubista

Presskontakt VD Diagnostik 0733928168
Isabell Melo

Isabell Melo

Presskontakt Kundkoordinator Kundtjänst 0733719812
Lars Salmi

Lars Salmi

Presskontakt MD, PhD, specialistläkare Medicinskt ansvarig

Relaterade nyheter