Gå direkt till innehåll

Ämnen: Arkitektur

Kontrollrummet i Ågesta kärnkraftverk

Kärnkraft som kulturarv – utställning, dokumentärfilm och podd om Sveriges första kommersiella atomreaktor

Sedan 2020 pågår rivningen av kärnkraftverket Ågesta strax utanför Stockholmsförorten Farsta – trots dess höga kulturhistoriska värde. Tekniska museet har dokumenterat och samlat in berättelser och föremål som nu blir tillgängligt för allmänheten som utställning, dokumentärfilm och podcast. Den 16 mars bjuder museet in till samtal och diskussion om energi och kulturarv i sin nya ”Talbar”.

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges tekniska museum.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Tack till Ericsson, huvudpartner till Tekniska museet.

Tekniska museet
Museivägen 7
11593 Stockholm
Sverige