Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Klimatsmart textilservice med Textilia och Svanen

Genom att minska vattenförbrukningen motsvarande 220 000 fyllda badkar och koldioxidutsläppen med cirka 80 % har Textilias tvätterier i Rimbo och Örebro nu blivit Svanenmärkta. Textilia är den första leverantören i Norden som klarar Svanens uppdaterade och skärpta miljökrav för textilservice.

– Svanen jobbar för en hållbar konsumtion och som oberoende, tredje part har vi nu kontrollerat miljöarbetet på Texilias anläggningar. Svanenmärket är beviset för att de ligger i framkant och en tydlig hjälp till inköpare att välja rätt, säger Cecilia Ehrenborg Williams, affärsområdeschef på Svanen.

Svanen har till exempel kontrollerat att anläggningarna har låg användning av vatten och energi vilket minskar deras klimatpåverkan. Textilia använder miljömärkta tvättmedel på ett resurseffektivt sätt och gör miljöanpassade inköp vilket också är viktigt för att minska tvätteriets totala miljöpåverkan.

Tvätta med rent samvete
Den största miljöpåverkan i textilserviceindustrin är vattenförbrukningen och koldioxidutsläppen. För att få ner vattenförbrukningen har Textilia i Rimbo och Örebro investerat i en ny tvätteknik, vilket har minskat vattenförbrukningen med närmare 40 000 m3 per år. Det motsvarar ungefär årsförbrukningen av vatten för 200 normalhushåll i villa eller vattenmängden i 220 000 badkar.

87 % minskning av koldioxidutsläpp
Textilia i Rimbo har bytt ut sin oljepanna mot en pelletspanna och har därmed fått ner koldioxidutsläppen med 4 000 ton koldioxid per år, vilket är en minskning med 87 %. Det är lika mycket som 400 svenskars totala årsutsläpp av koldioxid.

I Örebro bytte Textilia 2006 ut sin oljepanna mot fjärrvärme och fjärrånga, vilket har lett till en minskning av koldioxidutsläppen med 77 %.

 Uppmuntrar till hårdare miljökrav
– Svanenmärkningen är en symbol som gör det tydligare för våra kunder att vi vill jobba för ett hållbart samhälle, säger Textilias VD Tomas Bergström.

 Genom Svanenmärkningen tar Textilia sitt arbete för en hållbar utveckling till en ny nivå. Målet är att på sikt ska samtliga fem anläggningar vara Svanenmärkta.

 – Jag vill uppmuntra till hårdare miljökrav på oss textilserviceleverantörer. Stockholms läns landsting gör till exempel snart en av Sveriges största upphandlingar av textilservice och jag hoppas självklart att de vill fortsätta använda en Svanenmärkt textilserviceleverantör för att på så sätt minimera sin egen miljöpåverkan. Självklart känns det också bra att visa för Örebro läns landsting att de idag har en leverantör i yppersta framkant på miljöutvecklingen, säger Tomas Bergström.

Ämnen

Kategorier


Textilia är den största aktören i Sverige inom textilservice till kunder inom Hälsa & Sjukvård. Även inom Hotell & Restaurang har Textilia kunder över hela landet. Modern textilservice är en utpräglad tjänsteverksamhet där Textilia i kundanpassade och integrerade textiluthyrningssystem frigör resurser för sina kunder. Varje dag hämtar, tvättar och levererar Textilia närmare 100 ton textilier.

Kontakter

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Kommunikationschef 0702-686965

Relaterat innehåll

Textilia erbjuder hållbar textilservice till kunder med krav på service, kvalitet och hygien.

Textilia erbjuder hållbar textilservice till kunder med krav på service, kvalitet och hygien. Med engagemang, transparens och innovativa lösningar skapar vi tillsammans med våra kunder en renare morgondag. Textilia består av 750 medarbetare och omsätter ca 900 mkr. Produktionsanläggningar finns över hela Sverige: Boden, Långsele, Umeå, Rimbo, Örebro, Karlskrona, Vetlanda, Göteborg och Malmö.

Textilia
Box 1544
701 15 ÖREBRO
Sverige