Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tvättupphandling sparar upp till 175 miljoner kronor i Stockholms Läns Landsting

På tisdagen den 25 januari meddelade Stockholms Läns Landsting (SLL) att man avslutat tvättupphandlingen och tilldelat Textilia Tvätt & Textilservice uppdraget, som är flerårigt. Avtalet som är värt 120-140 miljoner kronor per år innebär en besparingsmöjlighet på upp till 175 miljoner kronor för SLL jämfört med den avtalsperiod som går ut 2011-03-31.

Från SLLs sida pekar man på att det nya avtalet ligger ca 20-25 procent lägre än vad angränsande landsting betalar för sina tvättvolymer, trots att SLL ställt högre krav på kvalitet, hygien, leveranssäkerhet och miljötänkande.

Textilias VD välkomnar beskedet och menar att fler landsting borde följa efter.
- Det nya avtalet är väldigt glädjande och ett kvitto på att vår modell fungerar. Vi välkomnar kontinuerligt högre krav samtidigt som vi strävar efter sänkta kostnader och frigjorda resurser, säger Tomas Bergström.

Ämnen

Kategorier


Textilia är den största aktören i Sverige inom textilservice till kunder inom Hälsa & Sjukvård. Även inom Hotell & Restaurang har Textilia kunder över hela landet. Modern textilservice är en utpräglad tjänsteverksamhet där Textilia i kundanpassade och integrerade textiluthyrningssystem frigör resurser för sina kunder. Varje dag hämtar, tvättar och levererar Textilia närmare 100 ton textilier.

Kontakter

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Stabschef 0702-686965
Therese Ellervik

Therese Ellervik

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010 188 09 86

Relaterat innehåll

Vi skapar en renare morgondag

Textilia erbjuder hållbar textilservice till kunder med krav på service, kvalitet och hygien. Med engagemang, transparens och innovativa lösningar skapar vi tillsammans med våra kunder en renare morgondag. Idag driver våra 2600 medarbetare 27 tvätterier i Sverige och Danmark och omsätter drygt 3 mdkr.

Textilia Tvätt & Textilservice AB
Idrottsvägen 35
702 32 ÖREBRO
Sverige