Gå direkt till innehåll
Peter Graf, VD, TioHundra AB.
Peter Graf, VD, TioHundra AB.

Pressmeddelande -

​Stort intresse för TioHundra i Almedalen

Intresset för vårdbolaget TioHundra är mycket stort just nu. Det märks inte minst under Almedalsveckan där VD Peter Graf medverkar i flera sammanhang.

E-hälsa, framtidens sjukvård och ökad samverkan mellan landsting och kommun är ämnen som uppmärksammas vid årets Almedalsvecka i Visby, som inleds på söndag.

TioHundra AB arbetar aktivt med att hitta nya IT-lösningar inom sjukvård och omsorg och arbetar samtidigt gränsöverskridande för att skapa integrerade vårdkedjor.

En mängd förfrågningar

Inför Almedalsveckan har intresset för att få höra mer om TioHundra AB:s nya arbetssätt varit mycket stort.

– Vi har fått en mängd förfrågningar om att medverka i olika sammanhang under veckan, vilket förstås är mycket glädjande, säger VD Peter Graf, som inte är förvånad över det stora intresset.

– Vi har nyligen blivit permanentade efter en lång projekttid, samtidigt som vi kan visa att vi är kostnadseffektiva, kan leverera vård och omsorg av hög kvalitet och anammar nya IT-lösningar och arbetsmetoder.

Uppmärksammade IT-satsningar

Under Almedalsveckan håller Peter Graf bland annat ett föredrag med rubriken ”Från röda till svarta siffror med hjälp av e-hälsa”, där han berättar om några av bolagets uppmärksammade och prisbelönta IT-satsningar, som mobil journal och digitala läkemedelslistor, kopplat till hur bolaget kunnat vända stora underskott till en ekonomi i balans.

Peter Graf medverkar också i en rad diskussionspaneler och seminarier under veckan, om allt från personcentrerad omvårdnad inom demensvården till hur ledarskap och organisationskultur kan få sjukvården att bättre utnyttja möjligheterna med ny teknik.

TioHundra AB:s medverkan i Almedalsveckan

Världens bästa eHälsa 2025 – ledarskap och organisationskultur är nyckeln

Öka samverkan mellan landsting och kommun

Riv väggarna – framtidens sjukvård skapas här och nu

Kan patienten rädda vården?

Från röda till svarta siffror med hjälp av e-hälsa

Ett paradigmskifte på gång inom hälso- och sjukvården och omsorgen?

Kan vi ge en minnesvärd vård vid Alzheimers sjukdom?

Ämnen

Kategorier

RegionerDet här är TioHundra

Hos oss finns helheten, allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri, insatser för personer med funktionsnedsättning och vård för hela familjen. 

Vi ansvarar för att samordna insatserna och kan ta ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. 

Vi har en årlig omsättning på 1,5 miljarder och ca 2 500 fast anställda, vilket gör oss till Norrtälje kommuns största arbetsgivare. Vår ägare är kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

Kontakter

Peter Graf

Peter Graf

VD, Tiohundra AB 08-123 264 24

Relaterat innehåll

En unik modell för integrerad vård och omsorg

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Norrtäljemodellen är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner, landsting och regioner.

Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med ca 2 300 fast anställda är vi kommunens största arbetsgivare.

Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är.

Vårdbolaget Tiohundra
Box 905
761 29 Norrtälje
Sverige