Gå direkt till innehåll
​Tiohundra bas för forskningsprojekt om e-hälsa

Pressmeddelande -

​Tiohundra bas för forskningsprojekt om e-hälsa

Hur införs e-hälsa i primärvården på bästa sätt? Det ska en forskargrupp ta reda på genom fallstudier i bland annat Tiohundras akademiska vårdcentraler. AFA Försäkring har tilldelat det treåriga projektet nära 4,8 miljoner kronor.

– Vi ska i tre fallstudier följa införandet av olika digitala verktyg i Norrtälje och Hässelby primärvård. Vi kommer att genomföra studierna vid akademiska vårdcentraler, forskningsinriktade miljöer som ger oss möjlighet att på nära håll följa arbetets gång i syfte att vid projektets slut ta fram rekommendationer för framtida implementeringar, säger Maria Hägglund, docent i hälsoinformatik vid Uppsala universitet, som leder projektet.

I arbetet medverkar bland andra Helena Hvitfeldt, chef för forskning, utbildning och utveckling (FoUU) i Tiohundra och Lovisa Jäderlund Hagstedt, specialistläkare i allmänmedicin vid Norrtälje södra vårdcentral.

Tillgång till patientjournalen i läsplatta vid hembesök

En av fallstudierna, Mobil tillgång till journal i hemsjukvård, utgår från e-hälsolösningen Hälsa på plats, som utvecklats i Tiohundra och gör det möjligt för vårdpersonal att få digital tillgång till patientjournalen via en läsplatta vid hembesök.

– Vi har haft problem med användbarheten och pausade därför projektet, men nu har systemet utvecklats och vi är redo att göra ett nytt försök, säger Lovisa Jäderlund Hagstedt.

Kan astmabesvär lindras med digital egenvård?

Fallstudien Självmonitorering och samarbete med vården, följer implementeringen av Asthmatuner, en tjänst utvecklad vid Karolinska Institutet i syfte att mildra astmabesvär och vårdens kostnader för behandling av dessa. Via verktyget följer patienten en läkarförskriven behandlingsplan, samtidigt som vårdpersonalen har kontinuerlig tillgång till resultaten av vårdtagarens egenmätningar.

– I den här studien kommer vi att arbeta parallellt med en klinisk studie där innovatörerna bakom Asthmatuner följer dess betydelse i behandlingen, samtidigt som vi tittar på hur tjänsten påverkar vårdpersonalens arbete och patientens upplevelse, säger Lovisa Jäderlund Hagstedt, som har fallstudien som doktorandprojekt.

Digitala vårdbesök och triagering

Den tredje fallstudien som genomförs i Tiohundra, Digitala vårdbesök och triagering, sätter fokus på en digital tjänst för initial bedömning av patientens behov: Behöver vårdtagaren till exempel besöka vårdcentralen, eller räcker det med egenvård i hemmet? Verktyget tillhandahålls av Doktor24, och har använts i primärvården i Tiohundra.

– Tanken är att säkerställa att patienten snabbt får den hjälp den behöver samtidigt som vården ges efter behov, i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. Vi vill titta närmare på om vi nått önskad effekt och vilka av patienterna som utnyttjar den nya tekniken, säger Lovisa Jäderlund Hagstedt.

Projektet pågår under perioden 15 januari 2020 till och med 14 januari 2023. Totalt anslår AFA Försäkring 37 miljoner kronor till de olika projekten inom forskningsprogrammet, som bland annat syftar till att öka förståelsen för digitaliseringens effekter på arbetsmiljö och hälsa i kommuner och regioner.

100 000 digitala vårdmöten i månaden

Tiohundras FoUU-chef Helena Hvitfeldt medverkar också i ett forskningsarbete i Region Stockholm, som granskat effekterna av införandet av digitala vårdmöten. I en delrapport som presenterades nyligen konstateras bland annat att antalet digitala vårdbesök ökat kraftigt de senaste åren, och nu är uppe i närmare 100 000 per månad.

– Vi ser att de digitala tjänsterna förbättrar vårdens tillgänglighet. Patienterna uppskattar detta, och att kunna få en snabb bedömning. Det är dock svårt att dra några slutsatser om hur den ökade användningen av digitala vårdtjänster påverkar konsumtionen av traditionell sjukvård, säger Helena Hvitfeldt.

Ämnen

Taggar

RegionsEn unik modell för integrerad vård och omsorg

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Norrtäljemodellen är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner, landsting och regioner.

Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med ca 2 300 fast anställda är vi kommunens största arbetsgivare.

Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är.

Presskontakt

Per Grundberg

Per Grundberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0176-326 173
Karin Persson

Karin Persson

Presskontakt Kommunikatör 0176-326 034

Relaterade nyheter