Gå direkt till innehåll
​Tiohundra redovisar positivt ekonomiskt resultat för 2020

Pressmeddelande -

​Tiohundra redovisar positivt ekonomiskt resultat för 2020

Tiohundra AB redovisar ett positivt resultat om 36,6 miljoner kronor efter skatt. Flera olika faktorer ligger bakom överskottet. Bland annat har inhyrningen av personal minskat under 2020.

– 2020 har som vi alla vet varit ett mycket speciellt år, inte minst för oss som arbetar i sjukvården och omsorgen. Pandemin har inneburit helt nya förutsättningar och utmaningar för oss, och har även haft stor påverkan på ekonomin. Vi har haft fasta ersättningar samtidigt som produktionen varit lägre än planerat på grund av pandemin. Dessutom har merkostnader för covid-19 ersatts genom statliga bidrag. Det är dock bara en del av förklaringen till resultatet, säger Tiohundras VD Peter Graf.

Kombinationstjänster inom LSS

Bolagets kostnader minskade betydligt under 2020. Till viss del beror även detta på pandemin, då vissa verksamheter varit helt eller delvis stängda under året. Men förklaringarna är fler. Inom exempelvis funktionsstöd och service, bolagets LSS-verksamheter, har kombinationstjänster införts där omsorgsassistenter växlar mellan arbetsställen under arbetspasset.

Kombinationstjänsterna är en del i den behovs- och resursplanering som Tiohundra arbetar med sedan flera år tillbaka, för att effektivisera resursutnyttjandet. Dessutom minskar behovet av inhyrd personal.

– Ett exempel på detta är vårdavdelningarna på Norrtälje sjukhus, som nu är helt hyroberoende. Chefer och medarbetare har gjort ett imponerande arbete för att uppnå detta. Vi ser också att Norrtälje sjukhus är en attraktiv arbetsgivare, då vi under vintern lyckats rekrytera ett stort antal nya sjuksköterskor, säger Peter Graf.

40 procent lägre kostnader för inhyrning

Totalt har bolagets kostnader för inhyrd personal minskat med 40 procent jämfört med 2019. Dessutom har flera andra åtgärder fått effekt under året. Det handlar till exempel om förändringar inom måltidsverksamheten och för kundvalet inom hemtjänst och hemsjukvård.

I januari 2020 startade ett sjukhusanslutet mobilt hemsjukvårdsteam, som kunnat avlasta sjukhusets vårdavdelningar under året. Teamet har dagligen haft ett 20-tal inskrivna patienter, vilket både frigjort vårdplatser och sparat resurser.

Porträttbild på Leif Karnström.

– Det mobila teamet är bara ett av många exempel på hur innovativa arbetssätt inte bara sparar pengar, utan också höjer kvaliteten på vården och omsorgen, till nytta för invånaren. Det här är lite av Tiohundras signum, säger Tiohundras styrelseordförande Leif Karnström (bilden), och fortsätter:

– Jag och hela styrelsen vill tacka alla medarbetare för goda insatser under året. Jag vet att ni har haft det riktigt kämpigt stundtals. Det har varit skarpt läge för Norrtäljemodellen – och ni har verkligen levererat. Utan ert målmedvetna arbete, med samverkan över gränserna och en flexibilitet utöver det vanliga, hade utfallet blivit ett helt annat, säger Leif Karnström.

”Stort arbete framför oss”

Resultatet för 2020 innebär att bolagets egna kapital stärkts, vilket är viktigt inför 2021 och åren därefter.

– Årets överskott är mycket positivt, och jag noterar med glädje att revisorerna ger oss mycket goda omdömen sedan de granskat vår årsredovisning. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi nu har en uppskjuten vård att hantera. Många har fått vänta länge på sin operation eller behandling, och det är ännu osäkert hur pandemin kommer att påverka 2021. Vi har ett stort arbete framför oss, och då är det avgörande att vi har en ekonomi i balans och ett stärkt eget kapital, säger Peter Graf.

Ämnen

Taggar

Regioner


Ett unikt vårdbolag

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Tiohundra AB ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är.

Presskontakt

Per Grundberg

Per Grundberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0176-326 173

Relaterade nyheter