Gå direkt till innehåll
Titania har slutfört nyproduktion av byggnad i Rinkeby

Nyhet -

Titania har slutfört nyproduktion av byggnad i Rinkeby

I Rinkeby har Titania slutfört nyproduktion av en byggnad på totalt ca 350 kvadratmeter. Fastigheten är uppdelad i fyra verksamheter, fest/samlingslokal, bastu, miljöstuga samt tvättstuga med fyra individuella tvättutrymmen. Byggnaden är absolut toppmodern och stor hänsyn är tagen till att minska energiförbrukningen, både i projekteringen och vid själva byggnationen.

Samlingslokal/festlokal

Festlokalen är cirka 60 kvadratmeter stor och omfattar kapprum, kök, handikappanpassad WC och ett förråd. Klinkers är lagt på golvet i hela festlokalen, tak och väggar är målade vitt och två takfönster är monterade för ljusinsläpp.

Handikapptoaletten är helkaklad med vitt 15x15 cm kakel på väggarna med fondvägg i turkos kakel. På golvet grått klinker 10x10 cm. 

Bastu

Den nybyggda bastun är på cirka 30 kvadratmeter och har ett eldrivet aggregat och lavar för upp till 10 personer. I anslutning till bastun finns wc, två duschar, ett omklädningsrum samt en städskrubb. Bastun bokas privat, dvs precis på samma sätt som tvättstuga via Aptussystemet och Aptus bricka behövs för att komma in i bastun.

Tvättstuga

Tvättstugan är på cirka 115 kvadratmeter och är uppdelad i fyra separata tvättutrymmen, som var och en har två till tre tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, mangel och tvättbänk. Maskinerna är av senaste generationen och därmed extremt energieffektivt för att sänka energiförbrukningen och driftskostnaderna i byggnaden. Allt tillträde, dörröppningar och bokning av tvättider sker med ett modernt digitalt bokningssystem Aptus som installerats av Titania El-Service AB. För att komma in i tvättstugan bricka som läggs på läsaren för att kunna öppna ytterdörren.  

I tvättstugan finns även en handikappanpassad wc.

Miljöstuga

Miljöstugan är på hela 130 kvadratmeter och består av sex miljöstugor och tre grovsoprum. Samtliga installationer är anpassade efter gällande arbetsmiljöregler för avfallshanteringen och det är förberett för att använda sopkärl med hjul som töms snabbt och effektivt av avfallsentreprenören. Inga sopnedkast används längre och källsortering är väl uppmärkt för att underlätta för användarna att sortera rätt.

Golven är så kallade dammbundna för att minska dammspridningen. Vatten och avlopps är framdraget för att kunna sköta rengöring och städning i enlighet med gällande bestämmelser för byggnader med användning av denna typ.  

Utomhus

Utanför byggnaden har högkvalitativa och specialbeställda bänkar och bord i stål och trä monterats. Blockstensmur av granit omgärdar rabatterna och blommor och andra växter har planterats i rabatterna. Stenplattor lagts på marken utanför entréen och man har även utnyttjat blockstensmurarna till att göra sittplatser.

Bygg och VVS arbeten

Byggnaden är uppförd på en gjuten platta på marken och i plattan har Titania Bygg & VVS AB bland annat dragit samtliga avloppsledningar som sedan kopplats på det det kommunala avloppsystemet. Kulvertar har byggts från kringliggande hus till byggnaden och där man bland annat dragit fjärrvärme, el, fiber, varmvatten och kallvatten.

Ytterväggarna byggdes prefabricerat i förväg och dessa levererades på lastbil och monterades på plats, vilket gjorde att väggarna snabbt kunde resas.

Taket byggdes på plats med träbalkar i enlighet med framtagna konstruktionshandlingar. Stålpelare användes för att hålla upp limträbalkarna och det ställdes stora krav på hur takbalkarna skulle monteras och hur infästningarna skulle göras.

När ytterväggar och tak var på plats, så isolerades ytterväggarna noggrant för att sänka energiförbrukningen i form av utflöde av värme ur byggnaden. Även taket isolerades med 400mm mineralull, vilket tillsammans med övriga åtgärder skapar en mycket energieffektiv och modern byggnad med låga driftskostnader.

Inneväggarna byggdes upp av både plåtreglar och träreglar, beroende på uppdelningen av brandcellerna i fastigheterna. Inneväggarna isolerades sedan, vilket gjordes dels för att minska energiförbrukningen, men även för att minska ljudöverhörning mellan byggnadens olika delar och de olika rummen.

Våningsavskiljande konstruktioner byggdes då byggnaden består av två våningar, varav våning två innehåller fläktrum och ventilationsinstallationer.

Samtliga dörrar i fasaden är helglasade, härdade och säkerhetsklassade och innedörrarna är av trä. 

Elsystem, shuntgrupper, aggregat, styrningen av ventilationen samt av låssystemet Aptus,sköts från apparatskåpet som sköter all drift av byggnaden och som placerats i närheten av entrédörren.

Ventilationssystemet

All ventilation har installerats av Wasa Ventilation AB som är ett bolag i Titania-koncernen. Ventilationen består av FTX aggregat, där värmen i luften återvinns innan luft släpps ut ur byggnaden.

Elinstallationer

Alla installationer av el, fiber, internet, Aptussystemet med mera har gjorts av Titania El-Service AB.  

Läs mer om projektet och se bilder på Titanias hemsida

Läs mer om Titanias nyproduktion på Titanias hemsida


Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Anders Söderlund

Anders Söderlund

Presskontakt Head of IR 08-6684444

Relaterade nyheter