Gå direkt till innehåll
Titania söker mark för nyproduktion

Nyhet -

Titania söker mark för nyproduktion

Intresseanmälan för framtida markanvisningar

Titania-koncernen med huvudbolaget Titania Bygg & VVS AB (organisationsnummer: 556687-5083) anmäler härmed generellt intresse av att erhålla markanvisningar inom Er kommun. Vi är främst intresserade av att utföra produktion av bostäder, både flerbostadshus, villor och radhus i alla upplåtelseformer. Vi är både intresserade av att delta i anbudstävlingar på redan detaljplanerad mark och att köpa mark i syfte att ta fram en detaljplan i samråd med kommunen.

Kort information om Titania

Titania Bygg & VVS AB (benämns fortsättningsvis bara Titania) har funnits sedan 2005 och sysslar med arkitektarbete, byggnation och fastighetsutveckling. Vi har mestadels utfört projekt som totalentreprenör direkt mot byggherrar men har de senaste åren utfört alltfler projekt helt i egen regi. Titania har idag ca 130 st anställda medarbetare och omsatte ca 218 miljoner kronor år 2011. Företaget har högsta (AAA) kreditrating hos Soliditet och blev utsett till ett av Sveriges Gasellföretag av Dagens Industri 2011. Titania är idag en etablerad aktör inom byggnation och fastighetsutveckling i Stockholm.

Medarbetare, anda och ägarstruktur

Titania har anställda inom hela det spektrum som krävs för att få helheten i byggnationsprojekt. Vi har egna anställda, auktoriserade, hantverkare, strukturerad arbetsledning och administrativt kunnig och erfaren platsledning. Titania är ett av ett fåtal företag i Sverige där bygg och installation är integrerade inom samma koncern. Företaget har även en stor projekteringsavdelning där egna anställda projektörer med universitetsexamen inom respektive område framställer bygghandlingar. Titania ligger i framkant vad gäller datateknik och använder BIM.

Med vår gedigna kompetens i kärnområdena inom byggnation i kombination med företagets strukturerade organisation ligger Titanias främsta styrka som projektledningsföretag. Företaget har en historia av att för egen maskin få komplexa projekt med flera aktörer färdiga i tid och till god kvalitet. Ledningen för Titania utgörs av ägargruppen som består av tre personer som har arbetat inom företaget sedan starten.

Vad vi kan göra för Er kommun

Titania har stort intresse och höga ambitioner vad gäller arkitektonisk gestaltning. Vi som äger Titania är tre privatpersoner (en av oss är arkitekt) som alla arbetar i företaget. Vi drivs av en vilja att skapa intressanta och varierade livsmiljöer.

Titania ligger också i framkant vad gäller miljötänkande och energisnålt byggande. Företaget har ett ISO-certifierat miljöledningssystem och företaget kan, via den ovanliga kombinationen att ha eget kunnande inom både projektering, byggnation och installation, skapa effektiva energisnåla helhetslösningar för byggnader.

Vi vill, tillsammans med Er, hjälpa till att öka byggandet av bostäder i Stockholms län och därmed bidra med vår del till att hela regionen att utvecklas.

Titanias tidigare projekt

Titania har tidigare mest varit verksamt inom ROT-sektorn med erfarenheter av ombyggnader till nyproduktionsstandard i fastighetsbestånd med hundratals lägenheter. Arbetena har då utförts både för publikt ägda fastighetsbolag, t ex Wallenstam, och allmännyttans fastighetsbolag, t ex Svenska Bostäder och Familjebostäder.

Vårt mest intressanta projekt under den senaste tiden har varit ett passivhusprojekt på 196 lgh som innehåller många nyskapande energieffektiva lösningar. Exempelvis är huset helt fritt från konventionella radiatorer, hela uppvärmningen sköts via återvunnen värme i ventilationssystemet.

Vänligen bekräfta mottagande av denna intresseanmälan via mejl eller post enligt nedanstående adress. Ni är välkomna att kontakta oss för ytterligare frågor. Vi bokar också gärna in möte med Er beträffande markområden för potentiell exploatering.

Med vänlig hälsning

Einar Janson

VD

TITANIA

Ernst Ahlgrens väg 1-3, 112 55 Stockholm

Telefon: 08-668 44 44

info@titania.se - www.titania.se

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Anders Söderlund

Anders Söderlund

Presskontakt Head of IR 08-6684444

Relaterat material

Relaterade nyheter