Gå direkt till innehåll
Fyra exklusiva lägenheter till salu på Strindbergsgatan 53 på Gärdet, Östermalm

Pressmeddelande -

Fyra exklusiva lägenheter till salu på Strindbergsgatan 53 på Gärdet, Östermalm

På Strindbergsgatan 53 i utmärkt läge på Gärdet på Östermalm har Titania köpt en butikslokal som under mars till augusti 2014 byggs om till fyra toppmoderna och exklusiva lägenheter som nu är till salu. Totalt är det fyra lägenheter som är till salu: 

3:a på 72 kvm

2:a på 66 kvm

2:a på 43 kvm

2:a på 42 kvm

Nedan följer beskrivningen på en av lägenheterna, men beskrivningarna på övriga lägenheter finns på mäklarens hemsida, se länk längre ned. 

"Varmt välkommen till denna nyproducerade lägenhet som nu säljs på ritning med inflytt i augusti 2014. 

Info: 
Nu saluförs 4 stycken lägenheter 2-3 rok som färdigställs av Titania. 

8:e juni klockan 12.00-13.00 är det visning på Strindbergsgatan 53 och försäljningen av dessa lägenheter säljstartas. Lägenheterna säljs med accepterat pris men budgivning kan förekomma efter säljstart. Lägenheterna är en tidigare lokal som byggts om till bostäder. Det kommer planteras en hög häck ca 2 meter från husvägg. 

Område: Nedre Gärdet / Östermalm

Antal rum: 3 st

Boarea: 72 m2 Areauppgifter enligt bostadsrättsföreningen

Avgift: 2 190 kr I avgiften ingår , Värme, Vatten

Kommentar till andelstaluppgift kommer.

Bostadstyp: Bostadsrätt

Lägenhetsnr: 23/1001

Byggnadsår: 1934

Uppvärmning: Fjärrvärme

Föreningsnamn: Brf Röda Rosen nr 8

Föreningsform: Bostadsrättsförening

Gjorda renoveringar: 

2003 Ny undercentral och fjärrvärme
2007 Installation av säkerhetsdörrar
2008 Renovering av tvättstugan
2010 Isolering, dränering av grunder mot syd och väst
2010 Renovering av hissen
2010 Renovering av källaren
2010 Installation av sopsug
2011 Balkong och fasadrenovering

Kommande renoveringar: Det finns inga beslut ang kommande renoveringar förutom att två stammar i huset kommer att bytas.

Kommande avgiftsförändringar: Det finns inga beslut ang kommande avgiftshöjningar.

Kabel TV: Ansluten till kabelnät. Leverantör: Com Hem.

Bredband: Leverantör: Com Hem.

Bilplats: Boendeparkering på gatan 800 kr/mån.

Överlåtelseavgift: 1 110 kr betalas av köpare.

Pantsättningsavgift: 444 kr

Antal lägenheter i förening: 22

Energideklaration: Energiprestanda 145 kWh/m² år.

Allmänt om föreningen: Brf Röda Rosen förvärvade fatigheten 1981. Huset byggdes 1934 och består i dagsläget av 22 lägenheter med bostadsrätt.

Juridisk person godkänns ej.

Information:

Ovanstående uppgifter är grundade på av säljaren och av berörd förening lämnad information. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen rörande lediga p-platser, kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden ordentligt.

Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är väsentlig för köparen.

Nedtagning av väggar och/eller väsentliga förändringar, ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion.

Accepterat pris:

Accepterat pris innebär att priset som anges i bostadsannonsen ligger på det pris som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre. Säljaren och mäklaren kommer gemensamt fram till nivån på det accepterade priset som också ska ligga inom ramen för mäklarens värdering av bostaden.

Även om ett Accepterat pris är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris.

Initiativet är en del av en branschöverenskommelse för att motverka så kallade lockpriser. En stor del av mäklarföretagen som är verksamma inom Stockholms innerstad står bakom överenskommelsen.

Utgångspunkt för ansvarsfördelningen vid överlåtelse av bostadsrätt:

Utgångspunkten är att bostadsrätten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen har fog att förvänta sig vid köpet med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris, skick och användning. Därutöver gäller normalt att bostadsrätten köps i det skick den befinner sig i på kontraktsdagen. Reglerna om fel i bostadsrätt finns formellt i köplagen, men då de reglerna inte passar så bra för prövning av fel i bostadsrätt används ofta motsvarande regler i jordabalken.

Köparens undersökningsplikt:

Om köparen uppmanats att undersöka bostadsrätten före köpet eller om han ändå undersökt den, ansvarar säljaren inte för sådana fel som köparen borde ha märkt vid undersökningen. Även vid köp av bostadsrätter har köparen alltså normalt en undersökningsplikt. Det är därför viktigt att köparen av en bostadsrätt noggrant undersöker denna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas fuktskador i kök och badrum. I köket bör köparen vara vaksam på ev tecken på läckage under diskbänken och i badrum eller annat våtrum kontrollera golvfallet och utseendet på installationer för vatten och avlopp. Om det finns symptom på fel som köparen inte själv kan dra några slutsatser av, måste han gå vidare med sin undersökning och, om så krävs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör leda till en mer ingående undersökning från köparens sida. Köparen bör slutligen tänka på att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig. Skulle exempelvis fel uppstå på någon av vitvarorna i lägenheten kan det vara något köparen borde ha räknat med, med hänsyn till vitvarornas ålder och beräknade "livslängd". 

Det är inte bara själva lägenheten som undersökningsplikten omfattar. Även förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör undersökas, exempelvis om föreningen står i begrepp att genomföra större renoveringar, höja sina avgifter m m. En kontakt med företrädare för föreningen bör därför alltid ingå i köparens undersökning, liksom en genomgång av stadgar och senaste årsredovisning.

Säljarens upplysningsskyldighet:

Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Om bostadsrätten säljs i befintligt skick kan den dock ändå anses vara felaktig, om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande bostadsrätten, som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Om säljaren genom ett förtigande handlat i strid mot tro och heder går säljaren även miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det är således i säljarens eget intresse, att han upplyser köparen om de fel eller symptom på fel han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

Utfästelse:

Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande bostadsrättens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas ej som utfästelser.

Avtalsfrihet:

Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för bostadsrättens skick, varför man kan avtala om annan ansvarsfördelning. Denna information redovisar kortfattat den ansvarsfördelning som köplagen föreskriver och som gäller om inte annan ansvarsfördelning särskilt avtalats.

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Mathias Dominius på 0708-997936 eller  mathias.dominius@notar.se för mer info och intresseanmälan.

För fler bilder på lägenheterna, mer information om försäljningsprocessen etc, se mäklaren Notars hemsida genom att klicka här!

Föreningens ekonomi är mycket välskött och tack vare det har man låga avgifter, vilket gynnar de som bor i fastigheten. 

Bilderna ovan är referensbilder. 


Ämnen

Kategorier

Regioner


Titania utför totalentreprenader i Stockholms län på stambyten, badrumsrenoveringar, totalrenoveringar, relining m m i för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, konsultföretag och konsumenter.

Titania har väldokumenterad erfarenhet av totalentreprenader med helhetsansvar inom allt från totalrenoveringar av hela fastighetsbestånd på hundratals lägenheter till mindre stambyten på ett tiotal badrum.

Titania är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 och innehar auktorisationer inom alla företagets specialområden.

Titania driver även fastighetsutvecklingsprojekt i egen regi såsom ombyggnader av råvindar och f.d lokalytor till bostäder samt nyproduktion. 

Kontakter

Anders Söderlund

Anders Söderlund

Presskontakt Head of IR 08-6684444

Relaterat innehåll

TITANIA - BOENDE FÖR ALLA

Titania är idag en av Stockholms snabbast växande fastighetsutvecklare. Vi älskar städer som för människor närmare varandra. Vi bygger moderna hem och levande stadsmiljöer att leva livet i. Det är bra för människorna i staden, den sociala hållbarheten och miljön.