Gå direkt till innehåll
​Anpassning och e-handel räddade godstransporterna under pandemins första del

Pressmeddelande -

​Anpassning och e-handel räddade godstransporterna under pandemins första del

Godstransporterna och de totala godsmängderna i Sverige har varit relativt opåverkade under coronapandemin. Pandemin har lett till nya handels- och beteende­mönster, vilket godstransportbranschen snabbt har anpassat sig till.

En snabb anpassning till en förändrad efterfrågan, ändrade rutter och transporter av mer gods när passagerartrafiken i princip har upphört. Det har varit några nyckelfaktorer för att klara omställningen som coronapandemin har inneburit för landets godstransporter. Det uppger flera transportföretag som Trafikanalys talat med i en intervjustudie av hur godstransporterna påverkades under coronapandemins inledning.

Pandemins konsekvenser har inte lämnat någon på transportmarknaden opåverkad, men vissa har klarat sig bättre än andra. Medan flyget och passagerarfärjor har drabbats hårt har den kraftigt ökade e-handeln gynnat andra företag. Fler och nya kundgrupper handlar på nätet, inte minst äldre personer, och efterfrågan på hemleveranser har gynnat flera godstransportföretag.

Godstransporterna på järnväg har ”gått som tåget”, mycket tack vare mindre trängsel på stambanorna när personresor på järnväg har minskat under pandemin. Leverantörer har infört hygienrutiner, utvecklat mer flexibla leveranser och utvecklat mer digitala arbetssätt för signering mot kund ‒ allt för minskad smittspridning. Det är åtgärder som kan komma att bestå även efter pandemin.

Förmågan att ställa om verksamheten i företagen, har även visat sig för långväga godstransporter. När flyget har blivit för dyrt har logistikaktörer visat vägen för nya transportsätt, som godståg till och från Asien, snabbare än båt och billigare än flyg.

Både kunder och transportörer upplevde osäkerhet kring hur volymer, konjunktur och sjukskrivningar skulle utvecklas. Flera verksamheter har haft försäljningstoppar som infallit utanför normala försäljningsprognoser, vilket lett till en oro för att det kommer att påverka eller minska kommande säsongers försäljning.

- Aktörer vi har talat med klarade pandemins första kris relativt väl, men det finns en oro inför framtiden och vad en andra våg kan föra med sig, säger Hans ten Berg projektledare på Trafikanalys.

Den här studien visar, även om underlaget är litet, att aktörer på godstransportmarknaden har klarat pandemins första kris bra, men frågan är hur krisen utvecklas framgent och hur aktörerna klarar den.

Här hittar du hela rapporten.

För ytterligare information: 

Hans ten Berg, projektledare, 010-414 42 14, e-post: hans.ten-berg@trafa.se

Ämnen

Kategorier


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige