Gå direkt till innehåll
Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Pressmeddelande -

​Färre och kortare resor under pandemins första halvår

Coronapandemin påverkade resandet kraftigt under det första halvåret mars–augusti 2020. I genomsnitt minskade antalet förflyttningar med 16 procent under halvåret. Den största minskningen svarade barn, ungdomar och studenter för. Resandet med kollektivtrafik halverades och förflyttningar till fots minskade med en fjärdedel. Det visar en sammanställning från Trafikanalys.

I inledningen av pandemin var nedgången ännu kraftigare, –23 procent under mars–april. Den minskningen förklaras av att en stor andel barn och ungdomar under 20 år samt äldre över 65 år ställde in sina resor. I juli–augusti hade den totala minskningen mattats av till –12 procent jämfört med 2019. Då yttrade sig minskningen främst genom ett mindre antal resor bland personer i förvärvsarbetande åldrar.

Bilresandet påverkades bara tillfälligt, genom ett mindre antal bilpassagerare i mars–april, medan det inte går att fastställa någon förändring av antalet bilresor som förare under pandemins första halvår jämfört med 2019.

Den genomsnittliga reslängden halverades också, på grund av att andelen längre resor halverades. Exempelvis har resandet med tåg minskat med 56 procent (kvartal 2), med flyg 84 procent (september), och med fartyg med 71 procent (juni; 91 procents minskning till och från Finland).

- De resärenden som har påverkats mest påtagligt är skolresor, –43 procent, och arbetsresor, –15 procent (mars–augusti). Det minskade antalet arbets- och skolresor har inte resulterat i att fler resor görs i andra ärenden, däremot görs det av naturliga skäl färre ärenden på väg till eller från arbete eller skola, säger Tom Petersen, projektledare vid Trafikanalys.

Trafikanalys sammanställning baseras i första hand på den nationella resvaneundersökningen 2019–20 (till och med augusti) och på officiell statistik om resande med tåg, flyg och sjöfart samt övernattningar (från Tillväxtverket). Sammanställningen använder även mer okonventionella datakällor från Google, Telia, kollektivtrafik-appar och resandedata från regionala kollektivtrafikmyndigheter (bearbetade av KTH).

Här hittar du hela sammanställningen: Resmönster under coronapandemins första halvår.

För mer information:
Tom Petersen, projektledare, Trafikanalys 010-414 42 11, e-post: tom.petersen@trafa.se

Ämnen

Kategorier


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige