Processer som används och gör skillnad – hur når man dit?

Tid 29 November 2012 07:30 – 09:00

Plats Trivectors lokaler, Barnhusgatan 1, Göteborg

Hur får man till ett levande och kontinuerligt sätt att leda och vårda verksamhetens processer? Vilken roll måste ledare och medarbetare ges? Den största utmaningen, att skapa verksamhetsnytta i vardagen, får ofta minst uppmärksamhet. Anders Ljungberg, författare till Processbaserad verksamhetsutveckling och VD för Trivector LogiQ, bjuder in dig till en serie kostnadsfria frukostseminarier där du får ta del av inspirerande presentationer kring utvecklingen inom processområdet och hur du och din organisation kan dra nytta av denna. Oavsett om du jobbar med processrelaterade frågor eller inte (egentligen gör alla det, men alla vet inte om det) så kan den senaste kunskapen hjälpa dig och din organisation. Och den senaste kunskapen, den kan du få presenterad i komprimerad form av Anders Ljungberg. Seminarierna knyter an till bokens huvuddelar men också till vad som står mellan raderna, vad som utmärker de som lyckas respektive inte lyckas osv. Du kommer exempelvis att få veta varför användningen av SIPOC, SCOR och swimlanes betyder att man missat processynsättet grundvalar (och vet du inte vad dessa begrepp står för så får du reda på det också).

Kontakter

Anders Ljungberg

Presskontakt VD Trivector LogiQ 010-456 57 81

Relaterat innehåll

Relaterade event