Gå direkt till innehåll
Mikaela Fungdal fick jobb som lastbilschaufför direkt.
Mikaela Fungdal fick jobb som lastbilschaufför direkt.

Pressmeddelande -

Fortsatt stort behov av lastbilsförare trots coronapandemin

Åkerinäringen har klarat pandemins prövningar bättre än många branscher. Behovet av lastbilsförare har visserligen minskat under corona, men på lång sikt är efterfrågan fortsatt stor.

Frågorna i årets Trendindikator ställdes till åkeriföretagen i mars och april, i den inledande fasen av coronapandemin, vilket naturligtvis speglar resultatet. 25 procent av åkerierna planerar att anställa de närmaste sex månaderna. Det är positivt men samtidigt en minskning med 19 procentenheter jämfört med 2019. I antal handlar det om 1 600 förare de kommande sex månaderna och 3 000 förare på helåret.

– Åkerinäringen har naturligtvis påverkats av covid-19 och många känner en osäkerhet inför framtiden. Samtidigt går vi från extremt höga nivåer de senaste tre åren. Man kan säga att vi är tillbaka på samma nivå som innan högkonjunkturen, säger Lasse Holm, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Stora skillnader

Efterfrågan skiljer sig mycket mellan olika regioner. I Södermanland och Norrbotten är det högtryck, där uppger 53 respektive 48 procent av åkerierna att de planerar att anställa medan motsvarande siffra i Blekinge län är 0 procent.

– Hur åkerierna påverkats kan ha att göra med vilken näringsgren som dominerar på orten. Bygg och anläggning, skog och styckegods har i stort sett inte påverkats alls. Medan åkerier som exempelvis levererar till industri eller i gränshandeln haft stora utmaningar under pandemin, säger Lasse Holm.

Fortfarande stor efterfrågan

Sedan 2016 har TYA i sin långsiktiga prognos bedömt att det behövs 50 000 nya förare de närmaste tio åren, och den bedömningen kvarstår. Bland annat baserat på den fortsatt höga efterfrågan på godstransporter och den ökande e-handeln.

– Transportnäringen är avgörande för att samhället ska fungera, både i dag och i framtiden. Det är viktigt att antalet utbildningsplatser nu får ligga kvar så att vi har tillräckligt med lastbilsförare när utvecklingen vänder igen, säger Lasse Holm.

FAKTA: Kvinnor i branschen

Andelen kvinnor som kör lastbil ökar i årets rapport från 7 till 8 procent. Av de som anställdes förra året var 12 procent kvinnor. Jämfört med 2018 har det tillkommit nästan 700 kvinnor som kör lastbil. Det är troligen en effekt av att fler kvinnor söker sig till transportutbildningarna. Enligt TYAs årliga skolledarenkät är närmare 27 procent av eleverna på gymnasieskolornas yrkesförarprogram kvinnor. Av deltagarna på förarutbildningarna på Komvux är 18 procent kvinnor och på arbetsmarknadsutbildningarna är motsvarande siffra 16 procent.

FAKTA: TYAs Trendindikator 2020

  • 1 038 åkeriföretag besvarade enkäten.
  • Frågorna ställdes under mars och april 2020.
  • 25 procent av åkerierna uppger att de kommer att nyanställa inom sex månader.
  • Sammanlagt behövs 1 600 nya förare i Sverige det närmaste halvåret. På hela året efterfrågas runt 3 000 lastbilsförare av branschen.
  • TYA bedömer att 50 000 förare behövs de närmaste tio åren.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Det här är TYA

Vår verksamhetsidé är att aktivt bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status och därmed bidra till ökad produktivitet och lönsamhet. TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportbranschen. Verksamheten bedrivs mot TYA anslutna företag genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. Vi samverkar även med skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel.

Kontakter

Mikael Enbom

Mikael Enbom

Presskontakt Informatör Presskontaktperson på TYA 087345225

För mervärde i transportbranschen

Det här är TYA

TYA är partsneutralt och vi har ett ideellt uppdrag från våra medlemmar som ska gynna alla aktörer och medarbetare inom transportområdet. Vi jobbar för att varje år ska bli det bästa året någonsin för transportbranschen.

Vi driver på utvecklingen för säkrare och mer hållbara arbetsmiljöer. Tillsammans med våra anslutna företag och parter, medarbetare, skolor och myndigheter vill vi skapa Sveriges bästa jobb. På TYA skapar vi utbildningar och läromedel. Vi erbjuder rådgivning och omvärldsbevakning. Vi utvecklar samarbetslösningar inom arbetsmiljö mellan branschens aktörer och tar initiativ för samverkan och insikt.

TYA - Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
Sundbybergsvägen 1
17173 Solna