Pressmeddelande -

​DZT, DIHK och AHK-nätverket avtalar globalt samarbete

Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT) har tillsammans med den tyska industri- och handelskammaren (DIHK) och nätverket för de tyska handelskamrarna utomlands, delegationer och representationer (AHK-nätverket) beslutat att förstärka samarbetet inom Tyskland och utomlands. Baserat på avtalet kommer parterna att i ännu högre grad samordna samarbetet och skapa synergieffekter på såväl konceptuell och strategisk nivå som driftsmässig och praktisk nivå. Fokus ligger på kunskapshantering, gemensam marknadsföring samt ett utvidgat tillvaratagande av de möjligheter som globaliseringen erbjuder.

Samarbetsavtalet undertecknades av Petra Hedorfer, styrelseordförande i DZT, Dr. Volker Treier, biträdande chef för DIHK, och Bernhard Steinrücke, global talesman för AHK, med anledning av AHK:s världskonferens 2016. 

Petra Hedorfer förklarar undertecknandet av samarbetsavtalet:

– Vi har för närvarande trettio utländska representationer och försäljningsbyråer runt om i världen som gör PR för reselandet Tyskland. På sju av platserna fungerar respektive AHK-kontor som tjänsteleverantör för DZT, däribland i Sverige. När det gäller att skapa synergieffekter med parter inom tyska näringslivet för att marknadsföra reselandet Tyskland är AHK-nätverket en strategiskt viktig partner.

Volker Treier:

– DIHK (förut DIHT) var en av de tio grundande medlemmarna i DZT. Idag är vi en central institution inom den tyska utrikeshandeln och samordnar ett nätverk med 130 AHK-kontor i 90 länder. Med vår väl utbyggda infrastruktur, ingående kunskap om marknaden och våra lokala nätverk kan vi stödja den fortsatta utvecklingen av Tysklands turism på plats.

Bernhard Steinrücke:

– Vår samverkan med DZT som redan praktiseras på många orter inom nätverket kodifieras i och med detta avtal och innebär en utökning av samarbetet, vilket är utmärkt.

Läs mer om reselandet Tyskland på www.germany.travel.

Tysk-Svenska Handelskammaren, som är en del av AHK-nätverket, hittar du på www.handelskammer.se.

Ämnen

  • Semester

Kategorier

  • dihk
  • ahk
  • tyska turistbyrån
  • dzt
  • turism
  • kultur
  • evenemang
  • storstäder
  • tyskland

Om DZT, Tyska Turistbyråns huvudkontor

Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) är Tysklands nationella turistråd med huvudkontor i Frankfurt am Main. DZT representerar Tyskland som resmål på uppdrag av förbundsministeriet för ekonomi och energi (BMWi) och stöds av denna instans enligt ett beslut i den tyska förbundsdagen. DZT utvecklar och tillhandahåller strategier och produkter för att ytterligare stärka den positiva bilden av tyska resmål utomlands och främja turismen i Tyskland. DZT finns representerat i 30 länder över hela världen. Mer information finns på vårt presscentrum online.

Presskontakt

Gustav Svärd

Presskontakt Press- och webbansvarig 08-665 18 85

Relaterat innehåll