Pressmeddelande -

​Succé för ”temadagen för barriärfritt resande 2016”

Erfurt: Gamla stan, domkyrkan, barriärfri buss för stadsrundturer. FOTO: Barbara Neumann/DZT

Intresset för och utvecklandet av barriärfria resealternativ stiger kontinuerligt. Vid den femte ”temadagen för barriärfritt resande” kunde Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) i samarbete med Tourismus für Alle Deutschland e.V. (NatKo) välkomna runt 200 deltagare med representanter från politiken och den internationella reseindustrin samt experter, högskolor och journalister. Temadagen arrangeras inom ramen för den internationella turistmässan ITB med stöd av förbundsministeriet för ekonomi och teknik enligt beslut i den tyska förbundsdagen. Årets kärnteman var ”barriärfria impulser inom kultur- och stadsturismen” samt ”praktiska impulser längs den turistiska servicekedjan”.

Iris Gleicke, tyska regeringens turistombud och parlamentarisk statssekreterare på departementet för ekonomi och energi (BMWi):

– Det är av största vikt att aktörerna i branschen har ett väl fungerande nätverk för att utbudet av barriärfria erbjudanden stadigt ska öka inom reseregionen. Med det enhetliga certifierings- och informationssystemet ”Reisen für Alle” som utvecklats av Deutschen Seminar für Tourismus (DSFT) och en planerad informations-plattform har vi tagit viktiga steg mot en pålitlig barriärfri servicekedja inom turismen.

Key Note-talaren Michael Müller, styrelsemedlem och personalchef på Fraport AG, presenterade de åtgärder som Frankfurts flygplats har vidtagit för att möta deras internationella gästers mångsidiga behov och krav på barriärfrihet.

I de anslutande podiumsdiskussionerna och branschföredragen analyserade experter från politiken, föreningar, landsorganisationer och leverantörer de framsteg som hittills uppnåtts, samt definierade de områden som kräver åtgärder. Ett annat tema som diskuterades var utkastet till ändring av lagen om jämlikhet.

Utförligt och verklighetsnära presenterades utmärkta exempel på utveckling och marknadsföring av barriärfria erbjudanden. Ämnena sträckte sig från barriärfri stadsutveckling och lösningar inom flyg- och busstrafik till handikappanpassade boenden, museer samt allergivänliga kommuner.

Deltagarna var överens om att Tyskland redan har ett brett utbud av barriärfria reseerbjudanden och tjänster. Det nationella certifieringssystemet Reisen für Alle med 1500 företag knutna till sig har enligt Rolf Schrader, vd för Deutschen Seminars für Tourismus (DSFT), gett markanta impulser under de senaste åren. Nytt för i år var en panel med 15 experter på olika destinationer och organisationer som stod till deltagarnas förfogande under pauser samt efter arrangemanget och detta initiativ togs mycket väl emot.

Petra Hedorfer, styrelseordförande i Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) förklarar:

– Symposiet med renommerade deltagare ger ett betydande bidrag till utvecklingen av ett omfattande barriärfritt erbjudande längs hela servicekedjan. Enligt studier av marknadsundersökningsföretaget GfK kan vi generera ytterligare cirka 280 000 äldre och/eller handikappade resande inom Europa fram till år 2020. Under arrangemanget framkom det tydligt att barriärfrihet är en komfort som kommer alla resande till godo och att det även kan innebära en ekonomisk möjlighet för aktörer inom turismbranschen.

Detaljerad information om barriärfria erbjudanden i Tyskland och mer om temadagen för barriärfritt resande på ITB-mässan finns tillgängligt på www.germany.travel/barrierefrei.

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Kategorier

  • resor
  • turism
  • natur
  • storstäder
  • kultur
  • evenemang
  • tyskland
  • barriärfritt resande
  • itb

Om DZT, Tyska Turistbyråns huvudkontor

Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) är Tysklands nationella turistråd med huvudkontor i Frankfurt am Main. DZT representerar Tyskland som resmål på uppdrag av förbundsministeriet för ekonomi och energi (BMWi) och stöds av denna instans enligt ett beslut i den tyska förbundsdagen. DZT utvecklar och tillhandahåller strategier och produkter för att ytterligare stärka den positiva bilden av tyska resmål utomlands och främja turismen i Tyskland. DZT finns representerat i 30 länder över hela världen. Mer information finns på vårt presscentrum online.

Kontakter

Gustav Svärd

Presskontakt Press- och webbansvarig 08-665 18 85

Relaterat innehåll