Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Europeiska kommissionen har godkänt BIMZELX® (bimekizumab) för behandling av måttlig till svår hidradenitis suppurativa

  • Europeiska kommissionens godkännande är det första i världen för BIMZELX® (bimekizumab) för behandling av aktiv måttlig till svår hidradenitis suppurativa och är läkemedlets fjärde godkända indikation inom EU.
  • Godkännandet stöds av data från två fas III-studier, BE HEARD I och BE HEARD II, där behandling med bimekizumab resulterade i klinisk relevant förbättring av sjukdomsaktivitet jämfört med placebo vid vecka 16, en förbättring som bibehölls till vecka 48 och som tolererades väl.
  • Hidradenitis suppurativa är en kronisk, återkommande och smärtsam inflammatorisk hudsjukdom som uppvisar ett tydligt kliniskt behov av godkända behandlingsalternativ.

Stockholm, Sverige – 2 maj 2024 – UCB, ett globalt biopharmaföretag, meddelar att den Europeiska kommissionen har godkänt BIMZELX® (bimekizumab) för behandling av aktiv måttlig till svår hidradenitis suppurativa (acne inversa) hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell systemisk HS-behandling.1 Kommissionens godkännande baserades på resultaten från två fas III-studier, BE HEARD I och BE HEARD II. Dessa studier utvärderade effektivitet och säkerhet av bimekizumab vid behandling av måttlig till svår HS.

HS (hidradenitis suppurativa) är en kronisk, återkommande inflammatorisk hudsjukdom med symptom som knölar, abscesser och varande fistlar, dvs. kanaler som leder ut ur huden, vanligen i armhålorna, ljumskar och på skinkorna.2,3 HS utvecklas ofta i tidig vuxen ålder och påverkar cirka en procent av befolkningen i de flesta studerade länderna.2,3 HS är förenat med betydande samsjuklighet och kan ha en djupgående negativ inverkan på patientens livskvalitet.2,3

Om BE HEARD I OCH BE HEARD II1

BE HEARD I och BE HEARD II var multicenter, randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studier designade för att utvärdera effektivitet och säkerhet av bimekizumab hos vuxna med måttlig till svår hidradenitis suppurativa. I de två studierna deltog 1 014 vuxna patienter med diagnostiserad måttlig till svår HS. Det primära resultatmåttet i båda studierna var HiSCR50 vid vecka 16. Ett viktigt sekundärt resultatmått var HiSCR75 vid vecka 16. HiSCR50 och HiSCR75 fastställs som minst 50 % respektive 75 % reduktion av totalt antal abscesser och inflammatoriska noduli utan någon ökning av antal abscesser eller vätskande fistlar i förhållande till baslinjen.

Resultaten från de båda studierna visade att en betydande högre andel patienter som behandlades med bimekizumab jämfört med placebo uppnådde en förbättring om minst 50 procent eller mer avseende tecken och symptom på HS vid vecka 16, enligt mätning med HiSCR50 som var det primära resultatmåttet i båda studierna. Behandling med bimekizumab gav också kliniskt värdefulla förbättringar i det sekundärt rankade resultatmåttet HiSCR75 jämfört med placebo vid vecka 16. Denna effekt bibehölls till vecka 48.

Säkerhetsprofilen för bimekizumab stämde överens med de säkerhetsdata som observerats i tidigare studier utan nya säkerhetssignaler.

Om BIMZELX® (bimekizumab)

Bimekizumab är en humaniserad monoklonal lgG1 antikropp. Den hämmar selektivt både IL-17A och IL-17F, som är två viktiga cytokiner som driver inflammatoriska processer.1,4

Bimekizumab är godkänd inom EU för följande indikationerna:1

  • Plackpsoriasis: behandling av vuxna med måttlig till svår plackpsoriasis som behöver systemisk behandling.
  • Psoriasisartrit: behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna, i monoterapi eller i kombination med metotrexat, och som tidigare svarat otillräckligt på, eller är intoleranta mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD).
  • Axial spondylartrit: Aktiv icke‑radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA) med objektiva tecken på inflammation påvisat genom förhöjt C‑reaktivt protein (CRP) och/eller magnetkameraundersökning (MR) hos vuxna som tidigare svarat otillräckligt på, eller är intoleranta mot icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), samt ankyloserande spondylit (AS, radiografisk axial spondylartrit), för behandling av aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna som tidigare svarat otillräckligt på, eller är intoleranta mot konventionell behandling.
  • Hidradenitis suppurativa: behandling av aktiv måttlig till svår hidradenitis suppurativa (acne inversa) hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell systemisk HS-behandling.

BIMZELX® ▼ (bimekizumab) - viktig säkerhetsinformation

De vanligast rapporterade biverkningarna av bimekizumab var övre luftvägsinfektioner (14,5 % vid plackpsoriasis, 14,6 % vid psoriasisartrit, 16,3 % vid axial spondylartrit (axSpA) och 8,8 % vid hidradenitis suppurativa) och candidainfektion i munnen (7,3 % vid plackpsoriasis, 2,3 % vid psoriasisartrit, 3,7 % vid axial spondylartrit och 5,6 % vid HS). Vanligt förekommande biverkningar (≥1/100 till <1/10) var candidainfektion i munnen, svampinfektioner, öroninfektioner, herpes simplex-infektioner, oropharyngeal candida, gastroenterit, follikulit, svampinfektion i slidan (inklusive vulvovaginal candida), huvudvärk, utslag, dermatit och eksem, akne, reaktioner på injektionsstället, trötthet. Äldre löper större risk att uppleva vissa biverkningar såsom svampinfektioner i munnen, dermatit och eksem vid användning av bimekizumab.

Bimekizumab är kontraindicerat hos patienter med överkänslighet mot den aktiva substansen eller något hjälpämne och hos patienter med kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t.ex. aktiv tuberkulos).

Bimekizumab kan öka risken för infektioner. Behandling med bimekizumab får inte ges till patienter med någon kliniskt viktig aktiv infektion. Patienter som behandlas med bimekizumab ska instrueras att söka medicinsk rådgivning om det uppstår tecken eller symtom på infektion. Om en patient utvecklar en infektion ska patienten övervakas noggrant. Om infektionen blir allvarlig eller inte svarar på traditionell terapi ska behandlingen med bimekizumab avbrytas tills infektionen läkt ut. Innan behandling med bimekizumab påbörjas bör patienten undersökas med avseende på tuberkulosinfektion (TB). Bimekizumab ska inte ges till patienter med aktiv TB. Patienter som får bimekizumab bör övervakas avseende tecken och symtom på aktiv TB.

Fall av ny eller förvärrad inflammatorisk tarmsjukdom har rapporterats i samband med behandling med bimekizumab. Bimekizumab rekommenderas inte till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Om en patient utvecklar tecken och symtom på inflammatorisk tarmsjukdom eller upplever en försämring av befintlig inflammatorisk tarmsjukdom, ska behandling med bimekizumab avbrytas och lämplig medicinsk behandling inledas.

Allvarliga överkänslighetsreaktioner, inklusive anafylaktiska reaktioner, har observerats med IL-17-hämmare. Om en allvarlig överkänslighetsreaktion inträffar ska administrering av bimekizumab sättas ut omedelbart och lämplig behandling påbörjas.

Levande vacciner ska inte ges till patienter som behandlas med bimekizumab.

För mer information om bimekizumab, se fullständig produktresumé: www.fass.se

Revisionsdatum för europeisk produktresumé: April 2024. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bimzelx-epar-product- information_en.pdf

  • Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.
Om UCB

UCB, Bryssel, Belgien (www.ucb.com) är ett globalt biopharmaföretag som fokuserar på forskning och utveckling av innovativa läkemedel för att förbättra livet för människor som lever med svåra immunologiska eller neurologiska sjukdomar. Med cirka 9 000 anställda i cirka 40 länder genererade UCB en intäkt på 5,3 miljarder euro 2023. UCB är listat på Euronext Brussels (symbol: UCB). Följ oss på Twitter: @UCB_news

Forward looking statements UCB

This press release may contain forward-looking statements including, without limitation, statements containing the words “believes”, “anticipates”, “expects”, “intends”, “plans”, “seeks”, “estimates”, “may”, “will”, “continue” and similar expressions. These forward-looking statements are based on current plans, estimates and beliefs of management. All statements, other than statements of historical facts, are statements that could be deemed forward-looking statements, including estimates of revenues, operating margins, capital expenditures, cash, other financial information, expected legal, arbitration, political, regulatory or clinical results or practices and other such estimates and results. By their nature, such forward-looking statements are not guarantees of future performance and are subject to known and unknown risks, uncertainties and assumptions which might cause the actual results, financial condition, performance or achievements of UCB, or industry results, to differ materially from those that may be expressed or implied by such forward-looking statements contained in this press release. Important factors that could result in such differences include: the global spread and impact of COVID-19, changes in general economic, business and competitive conditions, the inability to obtain necessary regulatory approvals or to obtain them on acceptable terms or within expected timing, costs associated with research and development, changes in the prospects for products in the pipeline or under development by UCB, effects of future judicial decisions or governmental investigations, safety, quality, data integrity or manufacturing issues; potential or actual data security and data privacy breaches, or disruptions of our information technology systems, product liability claims, challenges to patent protection for products or product candidates, competition from other products including biosimilars, changes in laws or regulations, exchange rate fluctuations, changes or uncertainties in tax laws or the administration of such laws, and hiring and retention of its employees. There is no guarantee that new product candidates will be discovered or identified in the pipeline, will progress to product approval or that new indications for existing products will be developed and approved. Movement from concept to commercial product is uncertain; preclinical results do not guarantee safety and efficacy of product candidates in humans. So far, the complexity of the human body cannot be reproduced in computer models, cell culture systems or animal models. The length of the timing to complete clinical trials and to get regulatory approval for product marketing has varied in the past and UCB expects similar unpredictability going forward. Products or potential products, which are the subject of partnerships, joint ventures or licensing collaborations may be subject to differences disputes between the partners or may prove to be not as safe, effective or commercially successful as UCB may have believed at the start of such partnership. UCB’s efforts to acquire other products or companies and to integrate the operations of such acquired companies may not be as successful as UCB may have believed at the moment of acquisition. Also, UCB or others could discover safety, side effects or manufacturing problems with its products and/or devices after they are marketed. The discovery of significant problems with a product similar to one of UCB’s products that implicate an entire class of products may have a material adverse effect on sales of the entire class of affected products. Moreover, sales may be impacted by international and domestic trends toward managed care and health care cost containment, including pricing pressure, political and public scrutiny, customer and prescriber patterns or practices, and the reimbursement policies imposed by third-party payers as well as legislation affecting biopharmaceutical pricing and reimbursement activities and outcomes. Finally, a breakdown, cyberattack or information security breach could compromise the confidentiality, integrity and availability of UCB’s data and systems.

Given these uncertainties, you should not place undue reliance on any of such forward-looking statements. There can be no guarantee that the investigational or approved products described in this press release will be submitted or approved for sale or for any additional indications or labelling in any market, or at any particular time, nor can there be any guarantee that such products will be or will continue to be commercially successful in the future.

UCB is providing this information, including forward-looking statements, only as of the date of this press release and it does not reflect any potential impact from the evolving COVID-19 pandemic, unless indicated otherwise. UCB is following the worldwide developments diligently to assess the financial significance of this pandemic to UCB. UCB expressly disclaims any duty to update any information contained in this press release, either to confirm the actual results or to report or reflect any change in its forward-looking statements with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based, unless such statement is required pursuant to applicable laws and regulations.

Additionally, information contained in this document shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be any offer, solicitation or sale of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of such jurisdiction.

För ytterligare information kontakta:

Nathalie Holmén, medicinsk chef immunologi UCB ABN, Alperna, Benelux och Norden, Head of Medical Immunology ABN region, nathalie.holmen@ucb.com, 070-965 54 91

Patric Berling, vd UCB Sverige, patric.berling@ucb.com, 070-552 90 98

2. Jemec GB. Clinical practice: hidradenitis suppurativa. N Engl J Med. 2012;366(2):158-64.

3. Sabat R, Jemec GBE, Matusiak L, et al. Hidradenitis suppurativa. Nat Rev Dis Primers. 2020;6(1):18.

4. Glatt S, Helmer E, Haier B, et al. First-in-human randomized study of bimekizumab, a humanized monoclonal antibody and selective dual inhibitor of IL-17A and IL-17F, in mild psoriasis. Br J Clin Pharmacol. 2017;83(5):991–1001

Ämnen

Kategorier


Om UCB

UCB, Bryssel, Belgien (www.ucb.com) är ett globalt biopharmaföretag som fokuserar på forskning och utveckling av innovativa läkemedel för att förbättra livet för människor som lever med svåra immunologiska eller neurologiska sjukdomar. 2022 hade UCB 8 600 anställda i cirka 40 länder och genererade en intäkt på 5,5 miljarder Euro. UCB är listat på Euronext Brussels (symbol: UCB). Följ oss på Twitter: @UCB_news

UCB är ett globalt läkemedelsföretag inom biomedicin

UCB ett globalt biopharmaföretag fokuserat på forskning och utveckling av innovativa läkemedel för att förbättra livet för människor som lever med svåra immunologiska eller neurologiska sjukdomar.

UCB Pharma
Mäster Samuelsgatan 60, vån 8
111 21 Stockholm
040-29 49 00