Gå direkt till innehåll

Kategorier: myastenia gravis

UCB meddelar att Europeiska kommissionen har godkänt RYSTIGGO®▼ (rozanolixizumab) för behandling av vuxna med generaliserad myastenia gravis i Europa

Europeiskt godkännande för RYSTIGGO® (rozanolixizumab) som tillägg till standardbehandling för behandling av generaliserad myastenia gravis (gMG) hos vuxna patienter som är positiva för antiacetylkolinreceptor (AChR) eller anti-muskel-specifikt tyrosinkinas (MuSK) antikroppar.1 Godkännandet av detta läkemedel baseras på den pivotala fas 3-studien MycarinG för gMG,2som visade att be

UCB meddelar att Europeiska kommissionen har godkänt ZILBRYSQ®▼ (zilukoplan) för behandling av vuxna med generaliserad myastenia gravis

Europeiskt godkännande för ZILBRYSQ® (zilukoplan) som tillägg till standardbehandling för behandling av generaliserad myastenia gravis (gMG) hos vuxna patienter som är antiacetylkolinreceptor (AChR)-antikroppspositiva1 Zilukoplan är den första subkutana, riktade C5-komplementhämmaren för gMG som ges en gång dagligen2 Godkännandet stöds av den pivotala fas 3-studien RAISE mot gMG2 som visade at

UCB’s Rozanolixizumab and Zilucoplan Phase 3 Generalized Myasthenia Gravis studies published in The Lancet Neurology Journal

MycarinG study publication reports the clinically meaningful and statistically significant effects of rozanolixizumab across key endpoints in adult patients with acetylcholine receptor autoantibody positive (AChR-Ab+) or muscle-specific tyrosine kinase (MuSK-Ab+) autoantibody positive gMG, in the largest study in patients with gMG to date. RAISE publication describes clinically meaningful and s

UCB är ett globalt läkemedelsföretag inom biomedicin

UCB ett globalt biopharmaföretag fokuserat på forskning och utveckling av innovativa läkemedel för att förbättra livet för människor som lever med svåra immunologiska eller neurologiska sjukdomar.

UCB Pharma
Mäster Samuelsgatan 60, vån 8
111 21 Stockholm
040-29 49 00