Pressmeddelande -

Framgång i din nästa intervju – 18 tydliga råd

Vi är rådgivare i kommunikation. Vi jobbar i konsultuppdrag inom kommunikation och i interimsuppdrag som IR-chef och som kommunikationsansvarig. Vi hjälper dig att få ökad kännedom och synlighet, ofta genom tydliga konsultinsatser. Vi hanterar och utvecklar din kommunikation och vi är specialister i den mediala krisen och vid kriskommunikation.

UhrVIS ger dig verktygen för att lyckas i din nästa intervju. Vare sig det är en anställningsintervju, radioreportern som intervjuar dig, i den mediala krisen eller i andra intervjusituationer: 

I en intervju finns det dubbelverkande krafter. Den som intervjuar dig har ett syfte och mål med intervjun. Samtidigt har du möjlighet att nå ut med ditt budskap och öka kännedom om dig eller din arbetsgivare. Men ofta förbereder man sig dåligt och försitter möjligheterna att tydligt få fram de egna budskapen. När du träffar en journalist som har frågor om ett specifikt ämne ges det alltid möjlighet att berätta om sådant som journalisten kanske inte är insatt i eller har kännedom om. Genom planering och träning kan du uppnå mycket mer då du blir intervjuad. I nedanstående råd fokuserar vi på tillfället då du blir intervjuad av en journalist, men naturligtvis är råden applicerbar på anställningsintervjuer och andra tillfällen. Vi beskriver hur du förbereder dig inför intervjun, hur du ska agera under intervjun samt vad du ska göra efter att intervjun är klar.

Före intervjun

1.Tillgänglig
Var tillgänglig för intervjuer och ställ upp. Se intervjuer som tillfällen för dig att få fram ditt budskap samtidigt som det ökar kännedomen om dig som person och din yrkeskunskap.

2.Ämne och frågor
Be alltid om att få frågorna skriftligt i förväg så att du kan förbereda dig. Fråga i ett tidigt skede vad hela texten eller inslaget ska handla om och var den kommer att publiceras. Då har du större möjlighet att planera dina svar och anpassa dem.

3.Talesperson
Har ni en uttalad talesperson i organisationen som sköter alla kontakter med media? Stäm av om den personen ska ta intervjun eller om det är lämpligare att just du svarar på frågorna. I bland kan det ge större trovärdighet att en expert uttalar sig i specifika frågor, men det måste ni bestämma internt.

4.Planera svaren
Svara inte på intervjufrågorna direkt, utan be att få återkomma så att du har möjlighet att tänka igenom dina svar. Du får då även möjlighet att fundera igenom vad du vill få ut och vad du vill förmedla. Ofta är det bra att utveckla sina svar.

5.Budskap
Bestäm dig för ett eller två budskap som du vill nå ut med. En intervju är ett bra tillfälle för dig att framföra ditt budskap, samtidigt som du svarar på frågorna. Tänk igenom vad du vill få sagt och hur du ska få med det i flera av dina svar. Tänk igenom formuleringar och svar så att du på ett naturligt vis får med dina budskap i svaren.

6.Språk
Använd ett språk som mottagaren förstår, använd inte svåra förkortningar och facktermer. Detta är speciellt viktigt då du når ut i större sammanhang i exempelvis radio eller TV.

7.Historik
Vad har du och andra sagt i detta ämne tidigare. Återknyt gärna i dina svar till vad du eller andra sagt tidigare. Det ger dig ökad trovärdighet.

8.Syfte
Fundera på vad det bakomliggande syftet med intervjun är. Söker journalisten enbart efter kunskap eller kommer dina svar att vara en del av en större artikel eller en partsinlaga i en debatt. Anpassa dina svar efter förutsättningarna.

9.Målgrupp
Vem är mottagaren/målgruppen? Tänk på vem artikeln eller intervjun vänder sig till. Anpassa komplexiteten i dina svar efter målgrupp och de förkunskaper som finns. Ofta vinner du på att förklara och beskriva det du berättar om med exempel eller liknelser.

10.Statistik och siffror
Ta gärna fram statistik och siffror i ämnet. Det ökar din trovärdighet och visar att du är insatt. Exempelvis ”Många tror att…, men under förra året så var det X procent som…” Det uppskattas ofta om du skickar över underlaget till journalisten efter intervjun och med källhänvisning.

11.Träna
Öva – om det finns tid så är det värdefullt att öva. Öva först själv på hur du ska svara på frågorna och ta sedan hjälp av en kollega som kan agera intervjuare och ställa frågorna till dig. Se till att dina svar inte är för långa och komplicerade.


Under intervjun

12.Lugnt tempo
Tänk på att prata i ett lugnt tempo och låta det du säger sjunka in. Le, även om det är en intervju i radio eller enbart en telefonintervju; det hörs att du ler. Vissa personer föredrar att stå upp eller gå runt i rummet om det är en telefonintervju, prova vad som passar dig bäst.

13.Liknelser och bildspråk
Använd gärna liknelser för att förtydliga det du vill ha sagt. Du får en större inlevelse i ditt budskap om du använder ett bildspråk och även gärna referera till färger, djur eller andra exempel.

14.Utveckla frågan
Om du är osäker på hur vad du ska svara kan du alltid be intervjuaren att förtydliga sin fråga. ”Kan du förklara lite mer hur du menar” eller ”Hur menar du då”?

15.Tala sanning
Tala alltid sanning. Om du inte vet svaret så säg det och be att få återkomma eller säg att du inte vet.


Efter intervjun

16.Foto och bilder
Bilder/foto. Ofta vill journalisten ha ett foto av dig. Ha alltid ett par färdiga bra fotografier på dig själv tillgängliga och gärna något som är bilder från din aktuella miljö, som du kan skicka över.

17.Kompletterande material
Återkoppla till journalisten efter intervjun och tacka. Erbjud dig att bistå med kompletterande material.

18.Återkoppling
När intervjun är publicerad är det trevligt att ge positiv återkoppling, vilket gör att du ökar möjligheterna att få bli intervjuad längre fram igen.

- Välkommen att kontakta oss på UhrVIS då du behöver stöd i din kommunikation eller vill utveckla den, både då det gäller punktinsatser, längre konsultuppdrag eller i interima uppdrag. Vi behärskar PR, PA, och IR och är specialister inom kriskommunikation, både i den akuta situationer och i det förebyggande arbetet.

Välkommen att höra av dig !

Hans Uhrus, Kommunikationsrådgivare
hans.uhrus@uhrvis.se
0768950101
www.uhrvis.se

En del av Kominstitutet

Relaterade länkar

Ämnen

  • Kriser, tillbud

Kategorier

  • krishantering
  • interimsuppdrag
  • hyra presschef
  • kriskommunikation
  • kriskommunikationsförsäkring
  • budskapsträning
  • medieträning
  • informationschef

UhrVIS

UhrVIS utvecklar uppdragsgivarnas kommunikation genom PR, IR, PA och förbättrade medierelationer. 
Vi är dessutom specialister inom kriskommunikation.

Vi jobbar genom konsultinsaser och interimsuppdrag.

www.uhrvis.se

Kontakter

Hans Uhrus

Presskontakt Senior Advisor - Communications Expert +46768950101

Relaterat innehåll