Pressmeddelande -

Solariebranschen till motangrepp i VLT

Under rubriken "Rådet att inte sola direkt skadligt för hälsan" (VLT 30/7) angriper Ulf Börgesson Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) solråd i allmänhet och dess informatör Ulf Westers argumentation i synnerhet. Artikleln publicerades i VLT på lördagsmorgonen.
Ulf Börgesson har tidigare i sin egenskap av företrädare för solariebranschen skarpt kritiserat SSM:s solpolitk på bl a Newsmill (25/10), då under rubriken "Strålsäkerhetsmyndigheten riskerar tusentals svenskars liv".
- Det är direkt absurt att en statlig myndighet driver en egen agenda som dessutom kommer att öka antalet cancerfall, säger Ulf Börgesson i en kommentar.

Det är mot bakgrund av att VLT under samma vecka publicerade tre solkritiska artiklar som Ulf Börgesson skrev sin debattartikel. I samtliga dessa användes SSM som källa och dess företrädare Ulf Wester intervjuades. Vad som inte nämndes i dessa artiklar, var att kosmetikaindustrin i allmänhet och l´Oreal i synnerhet ligger bakom solfobin.

– Problemet är att SSM driver en egen agenda och struntar i forskning som går dem emot, berättar Ulf. Eftersom SSM dessutom är de som ska kontrollera solarierna, hamnar ofta enskilda solarieägare i en ren utpressningssituation; den kritiske vet att han eller hon riskerar fler kontroller. Solarieägarna vågar helt enkelt inte försvara sig.

Varför denna situation uppstått, utrederaUlf Börgesson i en längre artikel på Newsmill. Bland de belagda forskningsresultat SSM valt att bortse ges några exempel nedan. Alla finns bleagda med fullständig källhänvisning i det relaterade dokumentet "Allt Strålsäkerhetsmyndighten inte vill att du ska veta om solning."

Solning och cancer:

 • Dödligheten i cancer skulle minska med 30 % om kroppen fick tillräckligt med D-vitamin. 80 % av vårt D-vitamin får vi från solen, och enligt forskare duger inte kost eller vitaminpreparat.
 • Människor som under lång tid exponerats för solens ultravioletta strålar löper kraftigt minskad risk för många svåra cancersjukdomar. Det gäller framför allt cancer i mage, ändtarm, prostata, bröst, njurar, lever, gall- och urinblåsa, lungor och bukspottskörtel.
 • Män som får lite sol löper dubbelt så stor risk att utveckla prostatacancer som män som regelbundet exponerades för mycket sol. Det dör nästan 10 gånger fler män i prostatacancer än i hudcancer.
 • En svensk/dansk forskargrupp försökte visa att solning bidrar till utvecklandet av lymfkörtelcancer. Resultatet: De som hade solat riktigt mycket visade 30 – 40 % mindre risk att utveckla lymfkörtelcancer.

Solning och hjärta/kärl

 • Sjukdomar i hjärta och kärl (kardio-vaskulära sjukdomar) motverkas av solning.
 • När det gäller hjärtinfarkt och hjärnblödning finns det studier som visar på att solning minskar kolesterolhalten och att blodtrycket sänks.
 • Kvinnor som solar mycket löper 30 % lägre risk att drabbas av blodpropp, jämfört med dem som undviker solen. Under den mörka årstiden ökar risken att få blodpropp med 50 %.

Solning och psykisk hälsa

 • När man solar utsöndrar kroppen endorfiner som gör att vi mår bättre.
 • Läkaren och psykiatern Mats Humble menar att de korta sommarmånaderna inte erbjuder oss tillräckligt med sol. Konsekvenserna blir bland annat ökad risk för autism.
 • Detta gäller särskilt mörkhyade som behöver mer sol för att tillgodose kroppens behov av D-vitamin. Till exempel kallar somalier autism för ”svenska sjukan”.

Solning och immunförsvar

 • Tvärt emot vad många tror, finns det inga bevis för att vitamin C motverkar förkylning.
 • En amerikansk studie med 19 000 deltagare pekar på att vitamin D stärker immunförsvaret.
 • Bland dem med lägst halter av vitamin D var det 40 % fler som nyligen haft en luftvägsinfektion, jämfört med dem med högst halter.
 • När det gällde personer som redan hade kroniska luftvägssjukdomar som astma eller KOL, var sambandet ännu starkare.

Forskare om solning

 • ”D-vitamin kan förhindra 30 dödsfall för varje dödsfall som orsakas av hudcancer.” Edward Giovannucci, professor i nutrition och epidemiologi vid Harvard och en ledande cancerforskare.
 • ”Det finns nu bevis på att D-vitamin både kan förhindra att cancer uppstår och användas vid behandling av redan utvecklad cancer”. Amerikanska Cancersällskapets (ACS) chefsepidemiolog, Michael Thun,
 • ”Dagens D-vitaminpreparat är för lågt doserade och dessutom får man i sig för mycket A-vitamin som är giftigt. Det finns bara ett effektivt sätt att få D-vitamin. Man får sola, endera ute i solen eller sola solarium”. Docent Pelle Lindqvist, som tillsammans med professor Håkan Olofsson ledde en studie om blodpropp och solning.
 • ”Det är dags att ifrågasätta de råd som i dag är helt inriktade på att förhindra hudcancer. Synen har ju varit fixerad på den dubblerade risken av malignt melanom, det finns ju flera kända fördelar på till exempel hjärtinfarktsidan, strokesidan och även på olika typer av cancer som bröstcancer och prostatacancer”. Docent Pelle Lindqvist, se ovan.
 • ”Chansen att överleva vid hudcancer är större om man solar än om man inte gör det”.  Professor Johan Moan, verksam vid Radiumhospitalet och Fysiska Instititutet vid Universitetet i Oslo och medlem av Kungliga Norska Vetenskapsakademien. Känd för en metod att bota hudcancer utan operation.
 • ”Sol i måttliga doser är varken farligt eller cancerframkallande, tvärt om.” Professor Johan Moan, se ovan.

För mer information

Ulf Börgesson: 0708-80 11 54, ulf.borgesson@ubik.se

 


Ämnen

 • Sjukdomar

Kategorier

 • cancer
 • cancerskydd
 • d-vitamin
 • forskning
 • hudcancer
 • hälsa
 • johan moan
 • lungcancer
 • melanom
 • solarier
 • solarium
 • solning
 • solråd
 • solskydd
 • ulf wester
 • blodpropp
 • blodproppsbildning
 • ssm
 • strålsäkerhetsmyndigheten
 • vlt
 • västmanlands läns tidning
 • l´oreal
 • kosmetika
 • kosmetikaindustrin

Regioner

 • Jönköping

Relaterat innehåll