Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Åtta kommuner gör gemensam sak - samsyn om Västerbottens utvecklingsstrategi

Umeåregionens och E12 Alliansens åtta kommuner har för första gången valt att göra ett gemensamt yttrande till det regionala utvecklingsprogrammet. I yttrandet betonas vikten av och möjliga former för regional samverkan, för stärkt konkurrenskraft och tillväxt genom ökad tillgänglighet och mångfald samt stärkta forskningsmiljöer och innovationssystem. Det regionala utvecklingsprogrammet har stor betydelse för den framtida utvecklingen i hela Västerbotten. Programmet ligger till grund för framtida prioriteringar och hur utvecklingsresurserna kommer att fördelas de kommande åren, t ex via EU:s programarbete, fördelningen av nationella och regionala investeringar. Det regionala utvecklingsprogrammet är på remiss och programmet ska beslutas i Länsstyrelsens styrelse den 20 juni. De åtta kommunerna har valt att göra ett gemensamt yttrande för att markera samhörighet och samsyn. Regionalt utvecklingsprogram i praktiken Kommunerna, från fjäll till hav, har valt att framhålla vissa områden som särskilt bör prioriteras. Infrastruktur och därmed tillgänglighet, human kapital och kompetensförsörjning samt innovationssystem är de områden som bör fokuseras. Därmed kan Västerbotten fullt ut nyttja länets naturresurser, samt utveckla både näringsliv och offentlig sektor. Till detta vill kommunerna föreslå en kraftsamling på kompetenscentra/noder där olika kompetenser och tillgångar utnyttjas på ett optimalt sätt. Detta förutsätter dock att respektive centra tar ett regionalt ansvar för en utveckling utanför den egna orten. Villkoret är att det finns en väl fungerande infrastruktur (både fysisk och digital) som möjliggör effektiv kommunikation såväl inom regionen som med nationella och internationella nätverk. Om förslagen till förbättringar antas i Regionalt utvecklingsprogram innebär det att den regionala samverkan stärks vilket ger kommuner som Bjurholm utvecklingsmöjligheter, säger kommunstyrelsens ordförande Ingemar Nyman, Bjurholm kommun. att gruvindustrins positiva effekter för Lycksele och inlandskommunerna tas till vara, liksom satsning på lokala kompetenscentra/noder via t ex Akademi Norr, säger kommunstyrelsens ordförande Lilly Bäcklund, Lycksele kommun. att Nordmaling stärker sin roll i Umeå- och Örnsköldsviksregionen, säger kommunstyrelsens ordförande Ulla-Maj Andersson, Nordmalings kommun. att Robertsfors kan utveckla sin roll som kompetenscentrum i hållbar utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Bäckström, Robertsfors kommun. att det ger positiva effekter på Storumans satsningar på bioenergi samt rese- och turistindustri, säger kommunstyrelsens ordförande Gunilla Lundgren, Storumans kommun. att Umeå kan stärka sin roll som tillväxtmotor och kunskapscentrum i norra Sverige, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund, Umeå kommun. att Vindeln kan fortsätta att utveckla sin ledande ställning inom skogsteknik, säger kommunstyrelsens ordförande Ewa-May Karlsson, Vindelns kommun. att Vännäs får gehör för satsningen på Liljaskolan som kompetens- och kunskapscentrum för näringslivet, säger kommunstyrelsens ordförande Matts Lundgren och oppositionsrådet Britt Strömberg, Vännäs kommun. För mer information kontakta: Ulla-Maj Andersson Ewa-May Karlsson Nordmalings kommun Vindelns kommun Lars Bäckström Gunilla Lundgren Robertsfors kommun Storumans kommun Lilly Bäcklund Matts Lundgren Lycksele kommun Vännäs kommun Lennart Holmlund Ingemar Nyman Umeå kommun Bjurholms kommun Aurora Moberg Chef för strategisk utveckling Umeå kommun 090-16 10 92 070-580 33 38 aurora.moberg@umea.se Med vänliga hälsningar Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner


Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.