Pressmeddelande -

Ändring av sammanträdestider våren 2006

Så här ser de nya sammanträdestiderna ut för arbetsutskottet och planeringsutskottet våren 2006. Flera möten har kortats ner tidsmässigt, det kommer att innebära tidigarelagda presskonferenser. Om detta återkommer jag när tiderna för dem är fastslagna. 30 maj AU 08.15-10.00 (ny tid) 13 juni AU 08.15-10.00 (ny tid) PLU inställt 20 juni Inställt AU 21 juni AU 09.00-12.00 PLU 13.15-16.00 Med vänliga hälsningar Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 jorgen.boman@umea.se

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • VästerbottenUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Presskontakt

Claes Björnberg

Presskontakt presskommunikatör 070-390 19 33