Skip to main content

Både folkligt och officiellt när nya Rådhustorget invigdes

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2017 15:20 CEST

Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande, klippte bandet när Rådhustorget invigdes. Hon hade god hjälp av Pål Svensson, skulptör och Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt. Foto: Fredrik Larsson

Under lördag eftermiddag, 28 oktober, invigdes det nya Rådhustorget. Umeåborna bjöds på allt från tal och dansuppvisningar till tipsrunda och aktiviteter för barnfamiljerna. Sofia Jannok avslutade invigningen med ett uppskattat framträdande utanför Rådhuset.

Trots det något bistra vädret hade många Umeåbor samlats på torget när det var dags för invigning. Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande, inledde invigningen och berättade att högsta prioritet har varit att skapa ett torg där människor känner sig trygga och vill mötas.

– Allra viktigast och ledstjärnan i vår planering har varit den funktion vi vill att torget ska ha. Det är människorna som befinner sig på torget som skapar platsen, säger Lena Karlsson Engman.

Ambitionen har varit att skapa en plats i hjärtat av Umeå som är både folklig och officiell. Här finns utrymme för allt från uppträdanden och tal till sittplatser och torghandel. De synpunkter och förslag som samlades in från Umeåborna i början av projektet har varit viktiga i planering av det nya torget.

– Rådhustorget har utformats med tanke på att många önskade en plats för samvaro och möten av olika slag. Det är inte torget i sig som är viktigt, utan hur det används och upplevs av alla som bor i Umeå och besöker stan, säger Karin Isaksson, teknisk chef.

Torget har inte bara har gjorts om på ytan. Mycket arbete har skett under marknivå med bland annat nya vatten- och avloppsledningar. Nu finns även ett nytt markvärmesystem med hela fem mil markvärmeslingor under torget. På ytan har torget till exempel fått nya talarstolar på tre olika platser, cykelparkeringar, kafébyggnad och så Äppellunden med sittplatser, fontäner och vattenkanaler.

– Rådhustorget ska vara en plats som är tillgänglig för alla och där man gärna stannar till en stund. Vi hoppas och tror att det blir den trivsamma mötesplats i centrum som många efterfrågade, säger Lena Karlsson Engman. 

Kontakt

Karin Isaksson
teknisk chef
karin.isaksson@umea.se
070-33 22 532

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.