Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bättre folkhälsa genom ökat föräldrastöd

Ökat stöd till föräldrar ska främja ungdomars välbefinnande och hälsa, enligt ett förslag från kristdemokraterna. Socialnämnden får genom kommunfullmäktiges beslut i uppdrag att se över vad som kan göras. – Det görs mycket bra för unga i Umeå redan i dag, men bra kan bli bättre, säger Helén Edlund (kd). Vi vill ge föräldrar ökat stöd och vägledning för att förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar. Det bidrar till folkhälsan och minskar behovet av kostsammare insatser i framtiden. Bakgrunden är ett förslag från Folkhälsoinstitutet till regeringen om större spridning av nya metoder för föräldrastöd, som baseras på ny kunskap de senaste tio åren. Studier har visat att risken för bland annat depressioner och ångest bland unga minskar om föräldrarna aktivt får stöd och utvecklas i sin föräldraroll genom dessa nya metoder och program. Samtliga partigrupper är positiva till innehållet i förslaget. Eva Arvidsson (v) och Eva Andersson (s) ifrågasatte behovet av att fatta beslut om denna viljeinriktning igen. Förslaget medför inget nytt, menar de. För mer information kontakta: Helén Edlund (kd) 090-12 65 29 (bostad) helen.edlund@umea.se Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande 090-16 12 01, 070-550 47 85 lennart.holmlund@umea.se Håkan Göransson tillfälligt vikarierande pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 12 59 hakan.goransson@umea.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.