Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barngruppsmål skjuts fram

För- och grundskolenämnden


Målet att det ska vara 15 barn i genomsnitt per barngrupp i förskolan
skjuts fram till 2011.
- Vi har försökt, men på grund av att vi inte hunnit bygga tillräckligt
många avdelningar, går det inte att genomföra till 2009, säger Margareta
Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden.

Idag klubbades för- och grundskolenämndens verksamhetsplan för år
2009-2011. Ett mål som för- och grundskolenämnden haft är att
genomsnittsgruppen i förskolan ska bestå av 15 barn år 2009. På grund av
lokalbrist valde nämnden idag att skjuta på målet till 2011. Trots
svårigheten att få fram lokaler är barngruppsstorlekarna mindre idag än
när målet beslutades.
- Vi måste vara realistiska, även om viljan finns så finns inte
förutsättningarna, säger Margareta Rönngren, (s) ordförande i nämnden.

- Alliansens förslag att stimulera etablering av externa aktörer inom
barnomsorgen är ett utmärkt sätt att snabbare minska barngruppernas
storlekar. Tyvärr avslogs vårt förslag säger Stefan Nordström (m) vice
ordförande i nämnden.

I övrigt godkändes verksamhetsplanen utan större ändringar.


Ny lokalförsörjningsplan ska underlätta planering

För- och grundskolenämnden beslutade idag om en lokalförsörjningsplan för
2009-2018. Planen ska ge en samlad bild över kommunens lokalbehov och ge
en bättre bild över de lokaler som behövs.

Kortsiktigt ska verksamheternas lokalbehov kunna bedömas med hög
sannolikhet, och därmed ge bra beslutsunderlag för vilka lokaler som bör
anskaffas och avvecklas.
På en längre sikt ger planen en mer översiktlig bild över hur behoven ser
ut under en tioårsperiod.
Planen revideras årligen och är en integrerad del av
verksamhetsplaneringen.
Samtliga förvaltningars lokalförsörjningsplaner sammanställs till en för
kommunen gemensam plan för lokalförsörjning.
Nämnden betonade att det är viktigt att kommunen har förberedelse för det
nya kommunfullmäktigemålet att invånarantalet ska öka till 200~000
invånare till år 2050.


Övriga ärenden i för- och grundskolenämnden:
· Nämnden beslutade om mötestider för nämnden under 2009

· Nämnden fick information om gymnasieutredningen

· Tema på förmiddagen: Haga skolområde


För ytterligare information kontakta:
Margareta Rönngren (s), ordförande, mobil: 070-573 84 83
Stefan Nordström (m), vice ordförande, mobil: 070-690 79 39

Maria Lindberg
Informatör för- och grundskoleförvaltningen
090-16 12 33, 070-345 12 33
maria.a.lindberg@umea.se

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.