Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut i arbets- och planeringsutskottet den 2 maj 2006

UMEÅ KOMMUN Informationsenheten PRESSMEDDELANDE Beslut i arbets- och planeringsutskottet den 2 maj 2006: Ljusfestivalen blir årligt återkommande Den populära Ljusfestivalen Umeå Höstljus ska bli ett årligen återkommande arrangemang i Umeå. Kommunstyrelsens arbetsutskott tycker att tekniska nämnden ska använda överskottet från fjolåret till att genomföra festivalen i höst. För år 2007, 2008 och 2009 får tekniska nämnden 900~000 kronor per år för att genomföra festivalen. Den första upplagan av Ljusfestivalen ägde rum i november 2005. Då besökte 10~000-tals människor festivalområdet. Under och efter festivalen var det många som ville ha kvar ljusinstallationerna även efter det att festivalen avslutats. Tidningen Umeå Citys läsare utsåg Ljusfestivalen till årets bästa arrangemang i Umeå förra året. Syftet med Ljusfestivalen var att ge umeborna något attraktivt och spännande som kunde ge ljus och fest under den annars så mörka och trista hösten. Effekten av ljusutsmyckningarna blev också att staden blev vackrare, mer levande och också tryggare. De kommande upplagorna av Umeå Höstljus är ett viktigt inslag i Umeås arbete med att kandidera till Europas kulturhuvudstad 2014. För mer information kontakta: Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s) 090-16 12 01 070-550 47 85 lennart.holmlund@umea.se Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 jorgen.boman@umea.se Badutredarna har lämnat sin slutrapport Badutredningen har lämnat över sin slutrapport till kommunstyrelsens planeringsutskott. Utredningen visar att det går att bygga en badanläggning i alla de tre lägen som har utretts, det vill säga Kajen, Mimerskolans grusplan och på Dragonen Idrotts- och mässcenter (före detta Nolia). Kommunstyrelsens planeringsutskott har inte fattat några nya beslut om läge, utformning och innehåll. Utskottet väljer istället att låta tjänstemännen på stadsledningskontoret gå vidare och undersöka i vilken utsträckning näringsidkarna är intresserade av i första hand kajläget. Badutredningen och debatten kring ett framtida bad har hittills handlat mycket om var badet ska ligga och hur det kan komma att se ut. Nu vill planeringsutskottet fördjupa dialogen med näringslivet när det handlar om kajläget i första hand. Med ”näringslivet” menas i första hand hotellnäringen i centrala Umeå, men också Umeås C. - Vi behöver ha fler uppgifter om läget kajen innan vi tar ett beslut, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s). – Vi ska kolla vad stadens näringsidkare tycker om detta. Om dom inte är intresserade så finns det ingen anledning för kommunen att bygga, säger Britt-Mari Lövgren (fp), vice ordförande i kommunstyrelsen. Få ihop en helhet Planeringsutskottet vill också att tjänstemännen väger in Umeå universitets planer på att dels skapa ett konstnärligt campus i området Staden mellan broarna och dels flytta Bildmuseet dit. Det finns också ett behov av att veta mer om Balticgruppens botaniska trädgård, som också den nämns som en möjlig komponent i projektet Staden mellan broarna. Nya regler för banbredd innebär ökade driftskostnader Kommunen har i sin budget avsatt 240 miljoner kronor till investeringen (att bygga badhuset). Därutöver har kommunen budgeterat 10 miljoner kronor per år till drift och underhåll (det är vad det gamla badet kostar idag). Svenska Simförbundets nya krav på utformning ökar driftskostnaderna i storleksordningen 3-5 miljoner kronor per år och därför måste också intäkterna öka i samma storleksordning. – Vi måste prata med näringen och fråga vilket intresse de har av delta i finansiering, eller i varje fall i driften, säger Lennart Holmlund. För mer information kontakta: Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s) 090-16 12 01 070-550 47 85 lennart.holmlund@umea.se Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.