Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut i arbets- och planeringsutskottet den 9 maj 2006: Tre nya projekt med Designhögskolan

Går det att med hjälp av tjänstedesign tänka nytt och tänka rätt? Umeå kommun och Designhögskolan har tecknat ett ramavtal som nu håller på att fyllas med ett spännande innehåll. Studenter och forskare ska utveckla nya tekniker och tjänster inom kommunens verksamheter. Tre nya projekt fick på tisdagen medel och klartecken att dra igång arbetet. Projektet ?Tjänster på nätet?, som ska genomföras denna sommar, får 41 600 kronor. Syftet är att förbättra funktionaliteten och layouten på de digitala blanketter som Umeå kommun har på sin webbplats. Designhögskolan ska också utveckla ett nytt hjälpmedel som ska göra det lättare för personer med utvecklingstörning att lära sig spela instrument. Projektets namn är ?Musikhjälpmedel? och kommunen bidrar med 41600 kronor. Samma summa, 41 600 kronor, betalas också ut till projektet ?Hälsans stig?. Syftet är att få umebor att motionera mera genom att göra gångstråk och stigar mer attraktiva för olika målgrupper. Med hjälp av teknik, kartor och olika teman ska det bli möjligt att kombinera framtidens promenad med en upplevelse som ligger i linje med till exempel ett historie- eller litteraturintresse. Fler studenter ska skriva sig i Umeå Studentconsulting AB får för femte året i rad uppdrag av Umeå kommun att genomföra en folkbokföringskampanj till hösten. Kampanjen vänder sig till studenter vid Umeå universitet och SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Syftet med kampanjen är att få studenter att folkbokföra sig i Umeå under den tid de studerar här. Folkbokföringskampanjen kostar Umeå kommun 395 000 att genomföra. Filmfestivalen får extra pengar Umeå Internationella Filmfestival får ett extra bidrag av Umeå kommun på 400 000 kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott har valt att stödja festivalen genom att använda pengar som finns avsatta av kommunstyrelsen för utveckling av filmverksamhet. Pengarna är ett extra tillskott så att Filmfestivalen ska kunna genomföras detta år. Pengarna från innebär att hotet mot årets upplaga av Filmfestivalen är undanröjt. ? Filmfestivalen är en kulturinstitution i Umeå sedan lång tid tillbaka. När vi tog budget för innevarande år avsatte vi totalt 3 miljoner kronor till dans, opera och film. Där finns 400 000 till filmen och det är dom pengarna vi använder nu, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s). Umeå kommun har tidigare avvisat ett förslag om att stötta filmproduktion i Västerbotten med 2,5 miljoner kronor per år. ? Vi ville inte sätta in skattepengar som riskkapital i filmproduktion, säger Britt-Marie Lövgren (fp), vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. ? Vi vill istället stötta initiativ som ger umeborna upplevelser. Filmfestivalen är ett sådant initiativ. Britt-Mari Lövgren deltog inte i beslutet om att betala ut pengar till Filmfestivalen eftersom hon är ordförande i Filmfestivalens styrelse. För mer information kontakta: Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s) 090-16 12 01 070-550 47 85 lennart.holmlund@umea.se Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner


Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.